ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — EXCET-4 [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

งานสำเร็จการอบรม EXCET รุ่นที่ 4

... มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 (EXCET-4) มุ่งเน้น "ความคิดเชิงออกแบบ" ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ...
Pages: 1