ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Digital Literacy [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

... เป็นผลทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตแทบจะเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่า โลกดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน "Digital Literacy" จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคนี้
Pages: 1