ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Design Thinking [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

... ได้มาร่วมแชร์ไอเดียการตลาดภาคธุรกิจสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองไลฟ์สไตล์ในวิถีคนเมือง สู่การเป็น Knowledge Cities ที่ร่วมสมัยและเติบโตอย่างยั่งยืน คุณรวิศเล่าว่าในการสร้างเมืองผ่าน “Design Thinking” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการ “คิดใหม่” ที่ว่าด้วยการปรับวิธีคิด บิดวิธีหาคำตอบ ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมายในบริบทของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย ...

คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy

Design Thinking (คิดเชิงออกแบบ) เป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน เป็นกระบวนการ ศาสตร์ในการออกแบบ ...
Pages: 1