ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — DIY [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ชา DIY

... ที่สามารถนำมาสร้างความแตกต่างของรสชาติและประสบการณ์ใหม่ให้กับการดื่มชาให้กับนักท่องเที่ยวคือ “การทำชาสด DIY” ซึ่งเป็นประสบการณ์ดื่มชารูปแบบใหม่ที่จะสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Pages: 1