ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — BCGEconomy [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

OKMD Family | BCG Economy

พุธช่างพูดสัปดาห์นี้ชวนมาทำความรู้จักเศรษฐกิจแบบใหม่หรือ BCG Economy ที่รัฐบาลนำมาใช้ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมเพื่อรับมือกับแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ทั้งเทคโนโลยีและ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไปรู้จักกับเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Economy กับอั๋น อรเลขา เพ็งพริ้ง
Pages: 1