ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Aging [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

... การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมและเห็นโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นได้ ซีรีส์ความรู้ Now Aging : ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา จะบอกเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ...
Pages: 1