ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Aarhus Public Libraries [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

... และยังได้บอกเล่าถึงปรากฏการณ์ของสังคมระดับโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4th-Generation นั่นคือ สังคมแห่งข้อมูลและองค์ความรู้ 2. Marie Østergård Director of Aarhus Public Libraries, Kingdom of Denmark ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชน Aarhus ที่มีหนังสือเกือบ 4 ล้านเล่ม และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กว่า ...
Pages: 1