ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — พัฒนาผลิตภัณฑ์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

... "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติเป็น ...
Pages: 1