ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — พลังงานน้ำ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

น้ำมันงาสกัดเย็น

... ที่จำเป็นหลายชนิด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้บริโภค น้ำมันงาสกัดเย็นด้วยพลังงานน้ำบ้านสบสอย จ.แม่ฮ่องสอน “งา” เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ...
Pages: 1