ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน ...
Pages: 1