ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

... วิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดสอบตลาดเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุง ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาด โดยมีกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบปี ...
Pages: 1