ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — น้ำมันพืช [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นหลายชนิด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้บริโภค น้ำมันงาสกัดเย็นด้วยพลังงานน้ำบ้านสบสอย จ.แม่ฮ่องสอน “งา” เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญขึ้นทุกปี เพราะเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนและหลังการทำนา หรือหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงาทำได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นไร่หรือเป็นนาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น...
Pages: 1