ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — จังหวัดแม่ฮ่องสอน [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

น้ำมันงาสกัดเย็น

... การสกัดน้ำมันงาโดยใช้ครกไม้และกังหันน้ำ การสกัดน้ำมันงาโดยใช้ครกประยุกต์และใช้ไฟฟ้า สำหรับการผลิตน้ำมันงาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งการผลิตแบบใช้เครื่องจักรสมัยใหม่และแบบธรรมชาติ

ชา DIY

... แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การปลูกชาพันธ์ดี หมู่บ้านรักไทยและหมู่บ้านคาหาน ...
Pages: 1