OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สรุปกิจกรรม Knowledge in the Park Series 1

977 | 15 มิถุนายน 2565
สรุปกิจกรรม Knowledge in the Park Series 1
Knowledge in the Park Series 1 คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่พาผู้ร่วมทริปท่องไปด้วยกันบน sky walk และ board walk ของสวนป่าเบญจกิติ ชมจุดต่างๆ ที่น่าสนใจภายในสวนพร้อมกับวิทยากรที่จะเล่าถึงที่มาของสวนป่ากลางกรุงเทพฯ และหลักการออกแบบสร้างสรรค์สวนสาธารณะบนพื้นฐานของพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งเรียนรู้ที่กลมกลืนกับพื้นที่และวิถีคนเมือง ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 5 กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เห็นและสัมผัสใกล้ชิดชีวิตพืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ และระบบนิเวศภายในสวนไปพร้อมกับผู้รู้ตัวจริง ได้พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมทางที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน เป็นความรู้ที่สดใหม่ สัมผัสจับต้องได้ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า บ่าย ไปจนถึงยามค่ำคืน ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

สำหรับใครที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ OKMD จัดขึ้นร่วมกับ The Cloud ในสวนเบญจกิติ เรามีบันทึกกิจกรรมในแต่ละครั้งมาฝากกัน สามารถเข้าไปอ่านตามลิงค์ด้านล่างกันเลยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)