OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

บริหารใจคนในองค์กรด้วย Employee Recognition

3215 | 2 มีนาคม 2565
บริหารใจคนในองค์กรด้วย Employee Recognition
เพราะคนทุกคนต้องการเป็นคนสำคัญในชีวิตใครคนหนึ่งเสมอ ไม่ต่างอะไรกับโลกการทำงานที่พนักงานล้วนปรารถนาเป็นคนสำคัญขององค์กรเช่นกัน ความรู้สึกอยากเป็นคนสำคัญนี้จึงเป็นจิตวิทยาองค์กรอันทรงพลังในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเสมอ Employee Recognition หรือการให้ความสำคัญพนักงาน จึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือแม้กระทั่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรสื่อสารและแสดงออกมาอยู่เสมอ

การให้ความสำคัญกับพนักงาน เป็นการแสดงออกถึง การรับรู้ถึงความสำเร็จ รวมไปถึงการชื่นชมการประสบความสำเร็จด้วย หรือเรียกง่ายๆ เป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความพยายามเป็นพิเศษ โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดขึ้น หลาย ๆ องค์กรมักจัดทำเป็นโปรแกรมชัดเจน หรือ Employee Recognition Program เพื่อยกย่อง ชื่นชม และให้รางวัลพนักงานสำหรับการทำงานหนัก มีความทุ่มเท และประสบความสำเร็จนั่นเอง

เนื่องจากบางครั้งมีการให้รางวัลด้วย ทำให้มีการเรียกรวมว่า Rewards and Recognition โดยเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันได้ตามแต่ละองค์กร เช่น โปรแกรมยกย่องพนักงาน โปรแกรมพนักงานดีเด่นประจำเดือน โปรแกรมขอบคุณพนักงาน เป็นต้น 
Rewards and Recognition มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย นั่นคือ Employee Rewards คือการให้รางวัลหรือของขวัญอย่างเดียว แต่ Employee Recognition เป็นการรับรู้ถึงความสำเร็จ พร้อมยกย่อง หรือประกาศความสำเร็จนั้นๆ โดยจำเป็นต้องมีรางวัลมาเกี่ยวข้อง หลายองค์กรจึงใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันเสมอ เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อการให้กำลังใจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ให้มากขึ้น รวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่

มีสถิติมากมายที่ระบุถึงความสำคัญของ Employee Recognition ไว้ว่า เมื่อองค์กรได้รับรู้ถึงคุณค่าและยกย่องพนักงานแล้ว ก็จะเป็นแรงเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และมีแนวโน้มทุ่มเทและขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายให้กับองค์กรมากขึ้น การให้ความสำคัญแก่พนักงานจึงมีประโยชน์ต่อความสำเร็จของพนักงาน ทีมงาน รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กร อย่างเช่น สถิติจาก Deloitte ระบุว่า องค์กรที่ยกย่องพนักงานจะสร้างให้เกิดความผูกพัน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสูงขึ้น 14% เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ใส่ใจ

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญพนักงานไม่ได้มีผลเฉพาะพนักงานที่อยู่ในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวัฒธรรมองค์กรในเชิงบวกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข สภาพแวดล้อมการทำงานก็จะดี และยังเป็นแรงดึงดูดผู้คนภายนอกให้สนใจเข้าร่วมงานในองค์กรด้วย โดยผลสำรวจของ SHRM พบว่า 56% ของ HR กล่าวว่า โปรแกรมการให้ความสำคัญช่วยในการสรรหาผู้สมัครใหม่ได้ และพนักงานที่ได้รับการชื่นชมจะมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มากไปกว่านั้นยังเชื่อมั่นในองค์กรหรือผู้นำมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ชี้ว่า พนักงาน 58% กล่าวว่า ผู้นำสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงานได้
 
ยุคปัจจุบันที่ต้องมีการแข่งขันในการทำงานสูง เมื่อถึงตอนท้ายของวันพนักงานจึงหมดพลัง และส่งผลให้สุขภาพไม่ดี บางคนอาจรู้สึกท้อแท้ และอาจประสบกับสภาวะซึมเศร้าได้ แต่โปรแกรมการให้ความสำคัญกับพนักงานนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน และป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพอื่นใดที่จะตามมา นำมาซึ่งความสุข กระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ที่จะทำให้พนักงานเต็มใจทุ่มเทกับการทำงาน ไม่ใช่เพื่อเงิน แต่เพื่อความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

ข้อมูลประกอบการเขียน
https://www.efrontlearning.com/blog/2018/04/employee-recognition-workplace-benefits-ways.html 
https://bonus.ly/employee-recognition-guide/what-is-employee-recognition 
https://blog.vantagecircle.com/employee-recognition/ 
https://teachme-biz.com/blog/employee-recognition/
https://th.hrnote.asia/personnel-management/211021-employee-recognition/ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)