OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Fast Fashion แฟชั่นซื้อง่าย ขายเร็ว

7613 | 26 มกราคม 2565
Fast Fashion แฟชั่นซื้อง่าย ขายเร็ว
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแต่งกายของคนเราสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นรสนิยม อุปนิสัย ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงสถานะทางสังคม ฉะนั้น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจึงกลายเป็นสิ่งที่มักจะใช้ในการส่งเสริมบุคลิกภาพ และบ่งบอกถึงสถานะในสังคม
และในปัจจุบันที่ความนิยมของสินค้าแฟชั่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เหตุนี้เองทำให้ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ผลิตเสื้อผ้าที่เน้นความรวดเร็ว ให้ทันกับสมัยนิยม จึงเกิดกระแสที่เรียกว่า Fast Fashion

Fast Fashion คืออะไร?
Fast Fashion คือเสื้อผ้าตามกระแสที่เน้นสวมใส่เพียงไม่กี่ครั้ง มีกระบวนการผลิตที่เน้นความรวดเร็วฉับไว ใช้ต้นทุนต่ำทั้งในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตและแรงงาน เพื่อที่ให้เสื้อผ้านั้นมีราคาไม่แพง เข้าถึงได้ง่าย เป็นแฟชั่นวงจรสั้นๆ เน้นการขายในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

กระแส Fast Fashion ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ไม่คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาว เน้นราคาถูก เพราะเมื่อไม่ใส่แล้วจะทิ้งได้อย่างไม่เสียดาย จนเกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภครวดเร็ว เปลี่ยนง่าย เบื่อเร็ว โดยในปี 2019 องค์การสหประชาชาติรายงานว่า ในระหว่างปี 2000-2014 ปริมาณการผลิตเสื้อผ้าบนโลกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะกระแสความนิยมของ Fast Fashion ซึ่งพฤติกรรมนี้ทำให้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วถูกทิ้งกลายเป็นขยะในที่สุด และนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมโลก

Fast Fashion กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้อายุการใช้งานของเสื้อผ้าสั้นลงมาก โดยทั่วโลกสูญเสียเม็ดเงินกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการผลิตเสื้อผ้าออกมาแล้วไม่ถูกใช้งานและระบบการรีไซเคิลเสื้อผ้าที่ล้มเหลว ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมแฟชั่นจะสร้างขยะมหาศาลแล้ว ยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม ที่ใช้น้ำในกระบวนการผลิตและทำความสะอาดสินค้ามากที่สุดในโลก โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยฝ้าย เนื่องจากในกระบวนการปลูกฝ้ายจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก ซึ่งข้อมูลจาก World Wildlife Fund หรือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ระบุว่า ฝ้ายที่ใช้ผลิตเสื้อ 1 ตัว จะใช้น้ำในการปลูกมากถึง 2,700 ลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่มนุษย์เราดื่ม (2 ลิตรต่อวัน) จะเท่ากับการดื่มน้ำถึง 3 ปี หรือในการผลิตกางเกงยีนส์ 1 ตัว จะต้องใช้น้ำ 7,500 ลิตร หรือเท่ากับน้ำที่เราดื่มถึง 7 ปี
 
ซึ่งต่อมาได้มีการเลือกใช้วัตถุดิบอื่นในการผลิตเสื้อผ้าเพื่อทดแทนการใช้ฝ้ายและมีราคาถูกกว่า นั่นก็คือเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ที่ผสมพลาสติกสังเคราะห์ขนาดเล็กหรือไมโครไฟเบอร์ แต่ในการผลิตใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์จำเป็นต้องใช้น้ำมันปิโตรเลียมซึ่งจะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือมากถึง 1.2 ล้านล้านตันต่อปี
 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นยังเป็นสาเหตุของน้ำเสีย เนื่องจากสีที่ใช้ย้อมเสื้อผ้า ส่วนใหญ่เป็นสีสังเคราะห์จากสารเคมีทำให้เกิดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณน้ำเสียทั่วโลก และน้ำเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีการบำบัดอย่างถูกต้อง ซึ่งในสารคดี River Blue (2017) เคยได้กล่าวถึงการใช้สีและสารเคมีในการผลิตจนทำให้แม่น้ำในประเทศจีนกลายเป็นสายน้ำสีน้ำเงิน
 
แม้ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากอย่างไร มนุษย์ก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ถือเป็นปัจจัย 4 ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เพราะใช้ห่อหุ้มและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย อีกทั้งในสังคมปัจจุบันก็มักใช้เสื้อผ้าสะท้อนความเป็นตัวตนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้เราหลีกเลี่ยงสินค้าแฟชั่นที่เป็น Fast Fashion ได้ยาก และการได้ช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของยังเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ของใครหลายคน
 
ฉะนั้น ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าครั้งต่อไป ควรคำนึงถึงความคุ้มค่า ความจำเป็น และโอกาสที่จะต้องใช้ เลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานนาน สามารถใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่ามาดัดแปลงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราใช้งานเสื้อผ้าตัวเก่าได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

เริ่มจากเปิดตู้เสื้อผ้าก่อน สำรวจดูว่า ได้เวลาของเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วรึยัง

ที่มาของข้อมูล:
https://bit.ly/33Qa8q4
https://www.springnews.co.th/spring-life/805941
https://www.greenpeace.org/thailand/story/9381/fast-facts-about-fast-fashion/
https://techsauce.co/saucy-thoughts/what-is-fast-fashion-and-how-dangerous-it-is
https://thematter.co/social/fast-fashion-industry/96799 
https://bit.ly/3qZ3lTQ
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/86174/
https://today.line.me/th/v2/article/xGn1gw 
https://www.wministry.com/th/fast-fashion/ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)