OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สรุปเนื้อหาจากกิจกรรม OKMD Career Bootcamp | 21st Century Skills Online Workshop 02: Circular Design

783 | 24 ธันวาคม 2564
ทบทวนบทเรียนเรื่อง Circular Design  แบบเข้าใจง่าย ผ่านเนื้อหาแบบ Visual Note
 
Visual Note นี้เป็นการสรุปเนื้อหาจากกิจกรรม OKMD Career Bootcamp: 21st Century Skills Online Workshop 02: Circular Design เรียนรู้มุมมองใหม่ในธุรกิจแฟชั่น ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ การดำเนินธุรกิจ และวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย กมลนาถ องค์วรรณดี (อุ้ง) พรรณระพี พุกกะเจียม (แพรว) และ ภาคภูมิ โกเมศโสภา (ภูมิ) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

ชมคลิปงานอบรมย้อนหลังได้ที่ shorturl.at/ktwN4ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)