OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไขผึ้งห่ออาหาร ทางเลือกผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มอาหารทดแทนพลาสติก

301 | 1 ธันวาคม 2564
ไขผึ้งห่ออาหาร ทางเลือกผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มอาหารทดแทนพลาสติก
ช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงไป หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน และปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้านมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่มักจะสั่งอาหารออนไลน์มารับประทานมากขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในการห่อหุ้มบรรจุอาหาร นอกจากนี้แล้ว เมื่อรับประทานอาหารไม่หมด หรือต้องการจะเก็บผัก ผลไม้ เพื่อยืดอายุการจัดเก็บและรักษาความสดใหม่ ตัวช่วยสำหรับใช้ถนอมอาหารหรือเก็บรักษาวัตถุดิบหรืออาหาร สำหรับหลายๆ บ้านมักจะเลือกจัดเก็บด้วยการใช้พลาสติกแรปหรือฟิล์มพลาสติกบางใสห่อหุ้มอาหาร ก่อนนำไปแช่ตู้เย็น เพื่อเก็บรักษาอาหารไว้สำหรับรับประทานในมื้อถัดไป ทำให้เกิดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นจำนวนมาก

กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก จึงหาทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อรักษาอาหารแทนการใช้พลาสติกสำหรับการห่อหุ้มอาหาร และเป็นการลดจำนวนพลากสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้แล้วมีคุณสมบัติการห่อหุ้มอาหารไม่ต่างกับการใช้พลาสติกแรป คือการใช้ไขผึ้งห่ออาหาร 

รู้จักไขผึ้งห่ออาหาร 
ไขผึ้งห่ออาหารหรือขี้ผึ้งห่ออาหาร (Beeswax wrap) เป็นวัสดุห่ออาหารที่ทำจากผ้าเคลือบด้วยขี้ผึ้ง ส่วนใหญ่ทำจากผ้าฝ้ายเคลือบด้วยไขผึ้งธรรมชาติฟู้ดเกรดที่มีความปลอดภัยในการใช้กับอาหาร ชันสน น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันโจโจบา เพื่อทำให้ผ้าเคลือบไขผึ้งห่ออาหารสามารถจัดรูปทรงได้ง่าย ยึดตัวและแนบเข้ารูปพอดีกับภาชนะได้ สามารถห่อครอบภาชนะหรือห่อผนึกบรรจุภัณฑ์อาหารได้

ประโยชน์ของไขผึ้งห่ออาหาร ใช้เพื่อถนอมอาหาร รักษาความสดของวัตถุดิบได้นานขึ้น ปิดหรือห่อเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ป้องกันกลิ่นฟุ้งกระจาย ระบายอากาศได้ดี ป้องกันอาหารเน่าเสียที่เกิดจากจุลินทรีย์ เนื่องจากไขผึ้งมีคุณสมบัติในการต่อต้านจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ลดขยะจากอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันและประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกด้วย

การใช้ไขผึ้งห่ออาหาร จะใช้ปิดผนึกแทนฝาภาชนะ โดยจัดรูปทรงและห่อครอบปากภาชนะหรือถ้วยชาม และใช้ความร้อนจากอุ้งมือกดให้ผ้าแรปแนบไปกับถ้วยชามและแนบไปตามรอยยับของผืนผ้ารอบๆ ภาชนะที่ห่อ เพราะความอบอุ่นจากมือจะช่วยให้ขี้ผึ้งอ่อนตัว และทำให้ขี้ผึ้งห่ออาหารอ่อนนิ่มพอที่จะผนึกรอบภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร
  
อย่างไรก็ตาม การใช้ไขผึ้งห่ออาหารยังมีข้อจำกัดในการใช้อยู่บ้าง เช่น ไม่เหมาะที่จะใช้ห่ออาหารโดยตรง โดยเฉพาะอาหารเนื้อสด เช่น เนื้อดิบ ปลาดิบ หรืออาหารเปียก ไม่สามารถห่อของร้อนได้ทันที ไม่ควรใช้ใส่อาหารที่ร้อนเกิน 60 องศาเซลเซียส และต้องเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง

ซึ่งในการดูแลรักษา โดยปกติสามารถเช็ดล้างไขผึ้งห่ออาหารด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง และผึ่งลมให้แห้งหลังจากใช้งาน หากผ้าเปื้อนหรือสกปรกมากสามารถใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานหรือสบู่แบบอ่อนทำความสะอาดร่วมด้วยได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการขยี้ผ้าแรงๆ เพราะจะทำให้ไขผึ้งที่เคลือบผ้าไว้แตกออกได้ ซึ่งอายุการใช้งานของไขผึ้งห่ออาหารอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้ การทำความสะอาด และการดูแลรักษา เมื่อไขผึ้งห่ออาหารหมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถยึดเกาะและใช้ผนึกภาชนะได้ สามารถนำไปหมักหรือฝังกลบเพื่อย่อยสลายทางชีวภาพหรือสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
 
จะเห็นว่า ทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มอาหารทดแทนพลาสติกแรป ที่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มอาหาร “ไขผึ้งห่ออาหาร” เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติและใช้เวลาไม่นาน 
ถึงเวลาของไขผึ้งห่ออาหารในบ้านของคุณรึยัง 

ที่มาของข้อมูล:
http://1ab.in/br8W
https://www.innnews.co.th/lifestyle/news_171483/
https://adaymagazine.com/triple-bees-wrap
https://www.baanlaesuan.com/165905/diy/diy101/beewax-wrap
http://1ab.in/br8Z
https://www.posttoday.com/world/600146
https://www.mmpcorp.co.th/post/m_wrap02
https://www.azay.co.th/th_TH/healthy-living-index/covid-care/plastic.html
http://1ab.in/br82 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)