OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

วิธีจัดการปัญหาสุดคลาสสิกในที่ทำงาน

131 | 8 ตุลาคม 2564
วิธีจัดการปัญหาสุดคลาสสิกในที่ทำงาน
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คงเป็นปัญหาในองค์กร ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้คนอันหลากหลาย แต่ละคนย่อมมีลักษณะนิสัยใจคอแตกต่างกัน เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงาน อาจเกิดปัญหาชวนปวดหัวได้ ทั้งเรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกน้อง บางคนอาจปล่อยวางและไม่สนใจได้บ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ซ้ำซากประจำทุกวัน ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเรา จนอาจทำให้เราหมดกำลังใจในการทำงานได้

ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นปัญหาจากคนทำงานที่องค์กรต้องเจอ และองค์กรก็ต้องเตรียมแผนไว้รับมือ เพื่อให้การทำงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนทำงานที่ต้องการความช่วยเหลือและดูแลจากองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 8 ประเภท และการที่เรารู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร และจากใคร จะช่วยให้เราหลบหลีก และรับมือได้อย่างไร ลองมาดูกัน 
 1. เป็นศิลปินเดี่ยว ศูนย์กลางจักรวาล  ชอบโชว์ผลงานเดี่ยว ทำงานคนเดียว ทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้ยาก ไม่แบ่งปันความคิดเห็นใดๆ ให้เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ไม่ยอมรับฟังคำชี้แนะจากผู้อื่น ยึดมั่นในตัวเองมากไป และเชื่อว่าตัวเองทำดีที่สุด ทุกคนต้องทำตาม

 2. สร้างภาพ ดีแต่พูด เขี่ยบอลเก่ง เหมือนทำงาน ดูวุ่นวายตลอดเวลา ทั้งที่งานมีนิดเดียว คิดงานเก่ง บรรยายออกมาเป็นเรื่องราว แต่ไม่สามารถลงมือทำได้จริง หรือชอบสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมา แต่ไม่หาข้อสรุป ที่เป็นทางออก

 3. ไม่ปรับตัว ไม่เปิดใจ ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ เมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ จะเกิดความไม่พอใจ แสดงออกทางพฤติกรรม สีหน้า และไม่ให้ความร่วมมือ เก็บตัวอยู่แต่ในมุมของตัวเอง ขาดมนุษยสัมพันธ์
   
 4. มองชีวิตติดลบ มักมองโลกในแง่ร้ายทุกเรื่อง จับผิดคนอื่น พูดถึงคนอื่นในด้านไม่ดี และมักทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่เพื่อนฝูง หาทางฉวยโอกาส เรียกร้องสิทธิตลอดเวลา โดยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ไม่พัฒนาตัวเอง ไม่ต่อยอดงาน ไม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และไม่อยากอาสาทำงานยากๆ

 5. เอาใจนายเก่ง ทำงานอาจไม่เก่ง แต่เก่งเรื่องเอาใจนายเป็นที่สุด

 6. ดื้อเงียบ เงียบตลอด รับฟังคำแนะนำทุกอย่าง แต่ไม่ปฏิบัติตาม ไม่เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม แต่จะแสดงความคิดเห็นดังๆ ในใจ

 7. แกล้งป่วย แอบอู้ ไม่อดทน ไม่แยกแยะ  อ้างสารพัดเพื่อลางาน เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย หรือมีปฏิสัมพันธ์ดีเกินไป เจอใครก็คุยได้เรื่อยเปื่อย ท่องโลกสังคมออนไลน์ คุยโทรศัพท์นาน ปรึกษางานกับเพื่อนร่วมงานนานๆ ทั้งที่แทบไม่มีเนื้องานจริง แต่คาดหวังสูง ชอบสมัครงานใหม่ ไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน และนำปัญหาส่วนตัวมาทำให้เป็นปัญหาในการทำงาน
   
 8. หมดไฟ ไม่เคารพกฎระเบียบ ทำงานแบบไร้ชีวิตชีวา ไม่มีความสุข ไม่มีแรงบันดาลใจทำงาน  มาสายเกินกำหนด แต่งกายไม่เหมาะสม 
8 พฤติกรรมนี้จะทำให้องค์กรไม่สามารถเดินหน้าทำงานให้ถึงเป้าหมายได้อย่างราบเรียบและมีประสิทธิภาพ และบั่นทอนความรู้สึกของคนส่วนรวม ดังนั้นองค์กรเองต้องหาแนวทางรับมือ และวางแนวทางว่าต้องจัดการกับคนทั้ง 8 ประเภทนี้อย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้า เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

สำหรับตัวเราเอง ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ต้องเจอกับปัญหาอยู่แล้วทั้งนั้น สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือ การเริ่มจากที่ตัวเราเอง ให้คิดเสมอว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากตัวเรา นั่นคือการทำงานและรับผิดชอบในส่วนงานของเราให้ดีที่สุด ถึงแม้คนภายนอกจะคิดอย่างไรแต่ถ้างานเราออกมาดี สุดท้ายแล้วงานจะเป็นตัวชี้วัด และเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเราเอง อย่าให้ปัญหาเหล่านี้มาบั่นทอนจิตใจของเรา แต่จงนำทั้งหมดนี้มาเป็นพลังที่คอยขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)