OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

หลากหลายวิธีพัฒนา Growth Mindset ในการทำงาน

192 | 5 ตุลาคม 2564
หลากหลายวิธีพัฒนา Growth Mindset ในการทำงาน
ทุกวันนี้ หลายคนคงได้ยินคำว่า Growth Mindset กันบ่อยๆ Growth Mindset เป็นคำที่แพร่หลายมาจากหนังสือของ Carol Dweck ชื่อ Mindset : The New Psychology of Success ซึ่งมีหลายหน่วยงานนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งการลงทุนกับทรัพยากรบุคคลนั้นจะส่งผลต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย 

Growth Mindset คืออะไร
Growth Mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ผ่านการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ความพยายามซึ่งคนเราสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ รวมถึงความท้าทายต่างๆ ที่จะทำให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น ซึ่งต่างจาก Fixed Mindset ที่เชื่อว่าความสามารถของคนนั้นมีจำกัด เชื่อว่าดีพอแล้ว มีความสามารถแค่นี้ คนเรามีความสามารถนั้นๆ ของตนเองอยู่แล้วไม่สามารถพัฒนาต่อได้ เช่น ความฉลาด พรสวรรค์ต่างๆ
 
เราทุกคนล้วนมี Fixed Mindset และ Growth Mindset ผสมกัน แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีแบบไหนมากกว่ากัน ซึ่ง Fixed Mindset และ Growth Mindset มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ อาทิ เมื่อเจอสิ่งที่ท้าทายหรืออุปสรรค คนที่มี Fixed Mindset จะหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้าและเลิกอย่างง่ายดาย ในขณะที่คนที่มี Growth Mindset นั้นจะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายและปัญหานั้นและเห็นความล้มเหลวเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ต่อไป เป็นต้น

มาพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานกัน
ในการทำงานล้วนแต่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ยิ่งในยุคนี้ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว Growth Mindset อาจเป็นทักษะหรือทัศนคติหนึ่งที่จะช่วยในการทำงานด้านต่างๆได้ รวมถึงพัฒนาความคิดและทักษะของตนเองให้ตอบรับกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้วย ลองมาดู 10 ตัวอย่างวิธีที่จะช่วยพัฒนาความคิดสู่ Growth Mindset 

  1. มีการตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการต่อเนื่องให้ไปถึงเป้าหมายนั้น

  2. ผิดพลาดได้และเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเพื่อทำให้ดีขึ้น

  3. คิดว่าเราทำได้ 

  4. มีความพยายาม

  5. ความท้าทายนำมาซึ่งโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ

  6. ลงมือทำคือได้ทั้งประสบการณ์และทักษะเพิ่มขึ้น

  7. เปิดใจรับฟังกับความเห็นทั้งดีและไม่ดีเพื่อนำมาปรับปรุงและต่อยอด

  8. เปิดกว้างทางความคิดเพื่อรับมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

  9. ต่อยอดและเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่น

  10. เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และฝึกฝนพัฒนาทักษะอยู่เสมอ

สิ่งหนึ่งที่เป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เกิด Growth Mindset และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นั่นเอง รวมทั้งการที่จะต้องมีทักษะความสนใจที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในตัว ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาการทำงานและการใช้ชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ ซึ่งการจะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถถูกสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นการพาตนเองไปอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การลงคอร์สหรือกิจกรรมที่ตนเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ หรือการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ตนเองตั้งใจและทำไปให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วย

  
ขอบคุณข้อมูล
www.youtube.com หัวข้อ Developing a Growth Mindset with Carol Dweck และ หัวข้อ The Growth Mindset | Carol Dweck | Talks at Google
https://marketeeronline.co
https://www.salika.co/2021/03/01/growth-mindset-skill-0f-future-2021 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)