OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แนะนำ 2 หนังสือน่าเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนในศตวรรษที่ 21

201 | 29 กันยายน 2564
แนะนำ 2 หนังสือน่าเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนในศตวรรษที่ 21
ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและทำงาน มีการเกิดขึ้นของเจเนเรชันใหม่ๆ ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป กระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนยุคใหม่ก็แตกต่างออกไปด้วย พ่อแม่ คุณครูยุคใหม่ในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่กำลังสนใจเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ก็คงอยากรู้ว่าลักษณะพฤติกรรมของเด็กเยาวชนยุคใหม่เป็นอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อสอดรับกับโลกในอนาคตควรเป็นแบบไหน จะเตรียมความพร้อมเยาวชนของเราได้อย่างไรบ้าง มาดูตัวอย่างหนังสือที่แนะนำในเรื่องนี้

--
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21  
แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์หนังสือเรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 หรือในต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง 21st Century Skills | Rethinking How Students Learn โดย James Bellanca และ Ron Brandt นั้น  แม้จะมีการเผยแพร่มานานแล้ว แต่ก็ยังมีความทันสมัย สามารถอ่านและเรียนรู้ข้อมูลจากในหนังสือได้เหมาะกับในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียมพร้อม Generation ใหม่ๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต มีสาระเนื้อหาการเรียนรู้ที่จะเตรียมเยาวชนในการใช้ชีวิตและทำงานในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะแตกต่างจากโลกในยุคก่อนๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งพ่อแม่ นักการศึกษา หรือภาคส่วนต่างๆ สามารถอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการผลักดันขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆ ของไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมพร้อมเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการใช้ชีวิตและทำงานในอนาคต  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสาระบทความที่เขียนโดยนักการศึกษาที่เป็นที่นับถือจากทั่วโลก มีสาระ อาทิ วิสัยทัศน์ของสิงคโปร์ : สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น, การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, การเรียนรู้จากปัญหา : รากฐานสำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, นวัตกรรมจากเทคโนโลยี และหัวข้อสาระน่ารู้อีกมากมาย

--
100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า
โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 

Gen Alpha หรือกลุ่มที่เรียกคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 หรือตั้งแต่พ.ศ. 2553 – 2568 ซึ่งในปีนี้ เด็กเจนอัลฟ่าคนแรกจะมีอายุ 11 ปี และจะเป็นประชากรส่วนสำคัญในโลกอนาคต สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันซึ่งกำลังมีลูกใน Gen นี้ ก็คงอยากรู้ว่าลักษณะพฤติกรรมของเด็กเจนนี้เป็นอย่างไร เขาจะเจออะไรในอนาคต เราจะเตรียมความพร้อมเขาแบบไหน
 
หนังสือ 100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องการเลี้ยงลูกให้เท่าทันภาวะปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปรับตัวได้ แก้ปัญหาเป็น คิดสร้างสรรค์เก่ง ด้วย EF และทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนังสืออ่านง่ายสำหรับพ่อแม่ มีการแบ่งเป็นเรื่องสั้นๆ เป็นบทเรียนเรื่องต่างๆ ให้ใช้เวลาไม่นานในแต่ละบท โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสอนเจนอัลฟ่าให้มี EF, หุ่นยนต์ในโลกเจนอัลฟ่า, สมองดีด้วยการอ่าน เล่น และทำงาน, เจนอัลฟ่ากับการดิสรัปชั่นในอนาคต, อวสานงานเดียวตลอดชีวิต ฯลฯ ซึ่งแค่ชื่อหัวข้อก็อธิบายแนวคิดลักษณะของเจนอัลฟ่าได้ไม่น้อยแล้ว ซึ่งการเตรียมตัวและเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าตั้งแต่เล็กๆ ถือเป็นโอกาสที่จะได้ปูพื้นฐานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นี้  
 
หากเยาวชนยุคใหม่ได้พัฒนาและ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและเจน เขาจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศของเราก้าวหน้าต่อไป 

 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)