OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

4 วิธี กินลดโลกร้อน

585 | 10 กันยายน 2564
4 วิธี กินลดโลกร้อน
ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วน และสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อวิกฤตการณ์โลกร้อนนี้มาจากพฤติกรรมมนุษย์
 
ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย การทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ความเจริญของการคมนาคมขนส่ง ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น 

แต่รู้หรือไม่ว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นก็คือพฤติกรรมการกิน!!

พฤติกรรมการกิน ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างไร?
ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อนก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ฯลฯ ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินความสมดุล แล้วเมื่อก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นก็จะสะสมและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น การเผาไม้ ก๊าซ ถ่านหิน และน้ำมัน เพื่อใช้เป็นพลังงาน ส่วนก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากมูลสัตว์ เช่น วัว ควาย การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต หรือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งก๊าซมีเทนมีความรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23 เท่า

และ 1 ใน 4 ของก๊าซเรือนกระจกมาจากอาหาร (คิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์) โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัวและเนื้อแกะ นอกจากนี้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เปิดเผยว่า มนุษย์มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยการรับโปรตีนจากพืชมากขึ้น และบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลง เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน 

4 วิธี กินลดโลกร้อนที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
  1. ลดการกินเนื้อสัตว์และกินผักให้มากขึ้น เนื่องจากการทำปศุสัตว์จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จึงมีการบุกรุกและถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ สร้างโรงเรือน และปลูกพืชอาหารสัตว์มากขึ้น นอกจากนี้ มูลสัตว์ยังเป็นแหล่งเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายคนเรายังคงต้องการพลังงานและสารอาหารสำคัญจากโปรตีน ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับจากการกินเนื้อสัตว์เป็นหลัก ฉะนั้น จึงควรหาโปรตีนจากพืชผักทดแทน เช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ลูกเดือย ข้าวโอ๊ต ควินัว เมล็ดฟักทอง ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ เช่น เต้าหู้ โปรตีนเกษตร​ เป็นต้น

  2. กินอาหารสดและลดการกินอาหารแปรรูป-อาหารแช่แข็ง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีขั้นตอนที่ต้องใช้พลังงานมาก ทั้งในการแปรรูป การแช่แข็ง การผลิตบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และการเก็บรักษา อีกทั้งในการกินอาหารแช่แข็งจำเป็นจะต้องอุ่นให้ร้อนหรือปรุงสุกก่อน จึงต้องใช้พลังงานในการอุ่น-ปรุงอาหารเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย ฉะนั้น การทานอาหารที่ทำวัตถุดิบสดใหม่ๆ จึงเป็นวิธีลดโลกร้อนได้ดีกว่า

  3. กินอาหารตามฤดูกาล เพราะผักผลไม้ที่ปลูกตามฤดูกาลจะใช้วิธีการปลูกแบบธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนและสารเคมีเร่งพืชผักผลไม้ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดพลังงานในการผลิตฮอร์โมนและสารเคมี นอกจากนี้ การกินผักผลไม้ตามฤดูกาลยังมีผลดีต่อสุขภาพ เพราะปลอดภัยจากสารเคมีและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มที่

  4. ลดการกินอาหารจากต่างถิ่นและกินอาหารในท้องถิ่น เพราะอาหารจากต่างถิ่นมีขั้นตอนการขนส่ง การเก็บรักษา และการคัดส่วนที่เสียหายทิ้ง ก่อนส่งมาถึงมือผู้บริโภค ซึ่งหากเรากินอาหารในท้องถิ่นจะสามารถลดการใช้พลังงานในการขนส่ง เก็บรักษา และยังลดการปลดปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ นอกจากนี้ ยังจะได้อาหารที่มีความสดใหม่และคงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วนอีกด้วย
จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่เราทำกันจนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน อย่างพฤติกรรมการกิน ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยที่เราไม่รู้ตัว เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราควรปรับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของเราด้วย 

โลกจะน่าอยู่ เพราะพวกเรานี่แหละที่ช่วยกันรักษา… เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ

ที่มาของข้อมูล
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=260
https://www.greenpeace.org/thailand/story/9359/more-meat-more-heat/ 
https://www.bbc.com/thai/international-49277769 
https://www.shorturl.asia/yaJmf 
https://www.shorturl.asia/r2WTD 
https://www.shorturl.asia/rT3h9 
https://www.shorturl.asia/1S6Nq 
http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/article/article_20160323133922.pdf
http://www.chamai.go.th/fileupload/2075Global%20warming%202.pdf 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)