OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Sustainable Fashion เทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน

910 | 1 กันยายน 2564
Sustainable Fashion เทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน
ถ้าหากจะพูดถึงแฟชั่นแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นอันดับต้นๆ 

แท้จริงแล้ว แฟชั่น หมายถึง สมัยนิยม แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยมในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยมากแล้ว เรามักจะใช้คำว่าแฟชั่น กับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ในปัจจุบันที่ความนิยมของสินค้าแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าแบบใช้ได้ไม่นานและราคาถูก เมื่อไม่ใส่แล้วจะทิ้งได้อย่างไม่เสียดาย จนเกิดเป็นพฤติกรรมแบบการใช้แล้วทิ้ง ซึ่งพฤติกรรมนี้ทำให้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วถูกทิ้งกลายเป็นขยะในที่สุด ประกอบกับ ในกระบวนการผลิตสินค้าแฟชั่นของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสองของโลก

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่ตระหนักและเห็นความจำเป็นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะใช้ข้าวของเครื่องใช้ อาหารการกิน และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของเทรนด์ Sustainable Fashion

Sustainable Fashion คืออะไร?
Sustainable Fashion แฟชั่นที่ยั่งยืน หรือ Eco Fashion แฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแฟชั่นสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นธรรมต่อสังคม ซึ่งแฟชั่นที่ยั่งยืน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งทอหรือวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าแฟชั่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญและคำนึงถึงกระบวนการผลิต และอายุของการใช้งานของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างสมดุลให้กับโลก

จากรายงาน Sustainable Fashion, A survey on global perspectives ของ KPMG ระบุผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับแฟชั่นที่ยั่งยืนในปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการซื้ออย่างมีความรับผิดชอบในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ ฮ่องกง ลอนดอน นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ และโตเกียว พบว่า กลุ่มผู้บริโภคในทุกเมืองมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแฟชั่นที่ยั่งยืน โดยพร้อมที่จะสนับสนุนและยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าแฟชั่นที่ยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสการเติบโตของสินค้าแฟชั่นที่ยั่งยืน

ใช้สินค้าแฟชั่นอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน?
การปรับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้สินค้าแฟชั่น ค่อนข้างมีความสำคัญและจำเป็นต่อการสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่แต่งตัวอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม? เสื้อผ้าแบบใดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้? และใช้สินค้าแฟชั่นอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน? 
วิธีการที่ผู้บริโภคสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้
    • ซื้อเสื้อผ้าคุณภาพสูงที่คงทน เนื่องจากระยะเวลาในการใช้งานเสื้อผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเลือกซื้อจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพและอายุการใช้งาน ควรเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บอย่างดีและใช้วัสดุทนทานเพื่อยืดอายุการใช้งาน รวมถึงควรเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Organic) ใช้เส้นใยธรรมชาติ หรือวัสดุจากการรีไซเคิล และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

    • ดูแลเสื้อผ้าให้ดีเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ได้นานขึ้น ผู้บริโภคควรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้และการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างเหมาะสม อ่านฉลากบนเสื้อผ้าเพื่อทำความสะอาด ซัก-รีดอย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าประเภทใดควรซักผ้าด้วยมือ ผ้าประเภทใดควรซักด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือประเภทใดควรซักด้วยน้ำเย็น ใช้ถุงถนอมผ้าเพื่อช่วยถนอมรักษาเส้นใยและรักษารูปทรงของเนื้อผ้า ควบคุมระดับความร้อนที่ใช้ในการรีด และเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ให้ถูกวิธีด้วย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้าที่ทำมาจากหนัง ควรปล่อยให้แห้ง ไม่มีความชื้นจากเหงื่อและปัดฝุ่นทำความสะอาดก่อนเก็บใส่กล่อง ไม่ควรเก็บในที่แสงแดดส่องถึงเพราะจะทำให้หนังแข็งกรอบกระด้างได้ อีกทั้งยังควรรู้วิธีซ่อมแซมเสื้อผ้า เพื่อใช้เสื้อผ้าให้คุ้มค่าก่อนจะทิ้ง

    • ใช้ซ้ำ ขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือใช้เสื้อผ้ามือสอง เพื่อลดการซื้อใหม่ โดยการนำเสื้อผ้ามาใส่ซ้ำหรือนำมามิกซ์แอนด์แมทซ์กับเสื้อผ้าที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น หรือใช้บริการร้านเช่าชุด เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง หากจำเป็นต้องใช้ครั้งเดียว ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการซื้อใหม่แล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ควรเช็คสภาพและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ในขณะที่ผู้บริโภคจะปรับพฤติกรรมการใช้สินค้าแฟชั่น ด้านของแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ ก็ได้ปรับตัวมาทำธุรกิจแบบ Sustainable Fashion มากขึ้น ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวัสดุในการผลิตที่มาจากเส้นใยพืช 100% หรือจากวัสดุรีไซเคิล การออกแบบที่เน้นถึงการใช้งานยั่งยืน กระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด รวมถึงการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับธรรมชาติๆ ได้อย่างลงตัว

ลองเช็คดูสักนิด ในตู้เสื้อผ้าของคุณตอนนี้ เริ่มมีเสื้อผ้าแนว Sustainable Fashion แฟชั่นที่ยั่งยืน หรือ Eco Fashion แฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสักตัวแล้วรึยัง 

ที่มาของข้อมูล:
https://www.blockdit.com/posts/6034c5852b3ffe0d90fabb17 
https://www.salika.co/2020/12/04/sutainable-fashion-low-carbon/
https://www.harpersbazaar.co.th/FASHION/NEWS/sustainable-fashion-2020
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_fashion 
https://deckmag.wordpress.com/2013/10/15/eco-fashion/
https://www.siamdiscovery.co.th/explore/Thai-Eco-Fashion/259
https://youmatter.world/en/eco-fashion-ecology-28031/ 
https://www.naturespath.com/en-us/blog/what-is-eco-fashion-and-how-to-be-responsibly-fashionable/ 
https://www.siamdiscovery.co.th/explore/Things-to-Talk-About-Eco-Fashion/218 
https://www.greenpeace.org/thailand/story/10127/plastic-slow-fashion/
https://www.springnews.co.th/spring-life/805941 
https://www.brandthink.me/content/oldshirtday-fast-fashion-101
http://chicfashionfan.blogspot.com/2012/11/whats-fashion-fashion-mr.html
https://bit.ly/3gKMCy3

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)