OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

"ธนบูรณ์ สมบูรณ์" เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม จิตสาธารณะ ผ่านโซเชียลมีเดีย

3904
"ธนบูรณ์ สมบูรณ์" เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม จิตสาธารณะ ผ่านโซเชียลมีเดีย

กล่าวกันว่าชีวิตคนเรานั้นย่อมเดินมาถึงจุดเปลี่ยนในวันหนึ่ง เช่นเดียวกับ คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ หรือ เอส อดีตช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยที่ผันตัวสู่เส้นทางดิจิทัลด้วยการก่อตั้งเครือข่ายออนไลน์ในชื่อ PORTFOLIOS*NET ในปี พ.ศ.2552 เพื่อรวบรวมผลงานการถ่ายภาพและทัศนศิลป์ฝีมือคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน จนมีสมาชิกราวสองหมื่นราย การไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ การก่อตั้ง ครีเอทีฟมูฟ (CreativeMOVE) องค์กรนวัตกรรมสังคมที่นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีชั้นเชิง


มองจุดอ่อนให้เป็นจุดเปลี่ยน คือจุดเริ่มต้นของ CreativeMOVE


จากที่ผมเคยเป็นอาสาสมัครภาคสังคมเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัย และได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิต่างๆ ผมสังเกตว่าไม่ค่อยมีใครให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งอาจเป็นเพราะกิจกรรมที่จัดไม่น่าสนใจและไม่สามารถสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรธุรกิจได้ ผมเห็นช่องว่างตรงนี้ จึงก่อตั้งครีเอทีฟมูฟขึ้นในปี 2552 ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคมทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ โดยแบ่งปันข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) พินอิท (Pin it) ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของคนสมัยใหม่ที่มองหาสิ่งแปลกใหม่ สร้างสรรค์ กระชับ และรวดเร็ว


ขั้นต่อมาผมยังได้ก่อตั้งเครือข่ายครีเอทีฟ ซิติเซน (Creative Citizen) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์สังคม ผ่านกระบวนการ DIT: Do It Together ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมที่จะต้องนำมาตกตะกอนความคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต


ธุรกิจสร้างสรรค์สไตล์ CreativeMOVE


เรานิยามตัวเองว่า “เราทำงานเพื่อช่วยคนให้ช่วยคนได้มากขึ้น” กล่าวคือ เราทำงานให้กับคนหรือองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม โดยเราช่วยให้แคมเปญขององค์กรนั้นๆ ประสบความสำเร็จมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และน่าสนใจ องค์กรนั้นจะได้สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น เราไม่ได้ช่วยเหลือสังคมโดยตรง แต่เป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมอีกทีหนึ่ง


สร้างงานไม่กลัวที่จะก้าว


ถามว่ากลัวที่จะเริ่มต้นไหม ผมกลัวแค่ตอนก่อนเริ่มต้น แต่ถ้าเริ่มแล้วต้องดี เราเริ่มแล้ว ถอยหลังไม่ได้ครับ


ก่อนก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจ


ทุกท่านต้องมองว่าธุรกิจที่เราจะทำนั้นแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่ และมีโอกาสที่จะเติบโตมากน้อยเพียงใด สำหรับกรณีของผม ธุรกิจที่ทำนั้นแตกต่างจากคนอื่น นอกจากนี้ธุรกิจที่จะเติบโตได้ต้องแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริง แม้แต่งานภาคสังคมเองต้องมีความคิดที่แตกต่างและสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมได้จริง จึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จครับ


*ครีเอทีฟ มูฟ (CreativeMOVE) เป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือกจาก Good Magazine ให้เป็น 1 ใน 100 องค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์จากทั่วโลก ในฐานะผู้สร้างศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub Builder) โดยมีตัวแทนจาก 35 ประเทศอยู่ในรายชื่อ (www.good.is/the100) พ.ศ.2557ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 7004.84 KB)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)