แหล่งเรียนรู้กับ 3 Influencers

เรียนรู้รอบโลกไปกับ กรุณา บัวคำศรี
เล่าเรื่องแหล่งเรียนรู้ไปกับ Point of View