OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Talk | รื่นรมย์กับความรู้ที่ห้องสมุดแผ่นเสียง

215 ครั้ง | 26 มกราคม 2566
เมื่อมนต์เสน่ห์ของเสียงเพลงจากแผ่นเสียงในอดีตได้ถูกนำมาเล่าต่อผ่านทางห้องสมุดแผ่นเสียงที่มีแผ่นเสียงสะสมอยู่เป็นจำนวนมากรอให้ผู้คนได้เข้ามาฟัง แหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุงเทพแห่งนี้จะทำให้เราได้รื่นรมย์กับเสียงเพลง รวมทั้งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของอุปกรณ์ในการกระจายเสียงตั้งแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นตู้เพลง แผ่นครั่ง กล้องบันทึกภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ รวมถึงประวัติเรื่องราวการกำเนิดของสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทย

ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ได้จากการพูดคุยกับคนสร้างความรู้ในรายการ OKMD Talk หัวข้อ รื่นรมย์กับความรู้ที่ห้องสมุดแผ่นเสียง ดำเนินรายการโดย คุณหนุ่ม โตมร ศุขปรีชา