OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจไข่เค็มเพื่อสุขภาพ...เตรียมพร้อมก่อนจำหน่าย | EP3

54 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่พร้อมวางจำหน่าย ต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพอย่างไร... 
เพื่อให้สินค้าสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ 

คลิปนี้มีคำตอบ...

กล่องความรู้...สู่โอกาส Tasty World 
#okmd #knowledgebox #TastyWorld