OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ESPORTS EP3 : ปัญหาจากเกม ?

374 ครั้ง
"วีดิโอเกม" และ "Esports" แม้ช่วงหลังจะได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างแพร่หลาย และสร้างเม็ดเงินให้กับภาคธุรกิจอย่างมหาศาล

แต่บริบททางสังคมนั้นยังมีผู้คนอีกมากมายที่ขาดความเชื่อมั่น และไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการแข่งขันที่ใช้ "วีดิโอเกม" เป็นสื่อกลางอย่าง และถูกมองเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ ต่อเยาวชน

ในตอนนี้สุดท้ายนี้ เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันว่า...
"วีดิโอเกม" ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม ?
แง่มุมทางการแพทย์กับโรคติดเกม ?
รวมถึงแนวทางแก้ไข และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ "Esports" !!