OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แอปพลิเคชัน

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอปพลิเคชัน KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ภายใต้กรอบองค์ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพและยกระดับการทำมาหากิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด ของ OKMD