OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

192
12 กรกฎาคม - 10 พฤศจิกายน 2567 | เวลา: 10.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องเวิร์กช็อป 3 – 4 อุทยานการเรียนรู้ TK Park
หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และ Webtoon Academy Thailand ชวนผู้ที่มีความสนใจในการสร้าง Webtoon ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มาเรียนรู้วิธีพื้นฐานในการสร้าง Webtoon ทั้งในหลักสูตร Webtoon Artist และ Webtoon Producer โดยอาจารย์จาก Korea Manhwa Webtoon Academy (KMWA) เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • เป็นการเรียนในรูปแบบ on site และ online (เน้น on site) 
 • ได้รับ Certificate จากโครงการฯ ร่วมกับ KMWA
 • มีโอกาสเสนองานโปรเจ็กต์ Webtoon กับแพลตฟอร์ม
 • การเรียนการสอนจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00 - 17.00 น. และเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด (โดยมีล่ามช่วยแปล)
 • ทางโครงการจะมีการเช็กชื่อการเรียนทุกครั้งเพื่อพิจารณาและประกอบเล่มรายงานวิจัยโครงการ
 • ทางโครงการจะมีการ Record การเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นสื่อการสอน ที่ผู้อบรมสามารถย้อนกลับมาดูได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ ส่งต่อ คัดลอก หรือบันทึกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนคอร์ส Webtoon Academy Thailand
 • เป็นนักเรียน นักศึกษา และ บุคลทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • สามารถเดินทางมาเรียน onsite ได้ ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องอยู่จนครบคอร์ส
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาด หรือ การเขียนบท
 • มีความสนใจในการสร้างเว็บตูน
 • มีความพร้อมในการฟอร์มทีมเพื่อสร้าง Webtoon ในช่วง Work Production 
 • จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนพร้อม และสามารถนำอุปกรณ์มา onsite 
  • คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ก หรือ iPad
  • เมาส์ปากกา /Tablet 
 • จำเป็นต้องเตรียม Software ดังนี้
  • Clip Studio Paint
  • SketchUp 
  • Photoshop

กำหนดการ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567 จำกัดจำนวน 100 คน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรทาง YouTube ได้ที่นี่ และกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนที่นี่)
 • 12 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2567 : การเรียนพื้นฐาน Common Training Understanding Webtoons  
 • 23 สิงหาคม - 13 ตุลาคม 2567 : การเรียนตามหลักสูตร Webtoon Artist Class และ Webtoon Producer Class  
 • 18 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2567 : Work Production ในการรวมกลุ่มสร้าง Project Webtoon  

สถานที่จัดกิจกรรม 
 • ภาคกลาง : TK Park ห้องเวิร์กช็อป 3 - 4 อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 centralwOrld
 • ภาคเหนือ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)
 • ภาคอีสาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*สอบถามเพิ่มเติม (เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09:00–17:00 น.)
ภาคเหนือ : 09 7950 3900
ภาคกลาง : 08 2219 0795
ภาคอีสาน : 06 1397 2469 


หมายเหตุ
 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความหมาะสม
 2. อุทยานการเรียนรู้ TK Park ไม่มีบริการประทับตราจอดรถฟรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจอดรถ เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า centralwOrld


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้