OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม “อาสาแปลงกระดาษเป็นสมุดเพื่อน้อง”

89
25 พฤษภาคม 2567
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK Park
กิจกรรม “อาสาแปลงกระดาษเป็นสมุดเพื่อน้อง”
เพราะการแบ่งปันคือการแสดงความห่วงใย เดือนพฤษภาคมนี้จึงชวนเพื่อน ๆ มาแบ่งปันเวลา “อาสาแปลงกระดาษเป็นสมุดเพื่อน้อง” โดยการเปลี่ยนกระดาษที่ใช้แล้วให้กลายเป็นสมุดทำมือสุดพิเศษ เพื่อเติมพลังบวกและส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านศิลปะบนปกสมุด

อาสาสมัครทุกคนจะได้เรียนรู้ ขีดเขียน วาดภาพจินตนาการ และยังช่วยกันสร้างสังคมสุดกรีนจากการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ แปลงร่างใหม่เป็น “สมุดเพื่อน้อง” จากกระบวนการประกอบสมุดด้วยมือตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกกระดาษรีไซเคิล แล้วตกแต่งปกสมุดด้วยลวดลายหรือข้อความน่ารัก ๆ ตามจินตนาการ และเย็บเข้าเล่มสมุดให้เรียบร้อย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเวิร์กช็อป 3 อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • รอบเช้า 10:30–13:00 น.
  • รอบบ่าย 14:00–16:30 น.
(รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 35 คน/รอบ)


หมายเหตุ
1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นสมาชิก TK Park จะมีค่าเข้าพื้นที่วันละ 20 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้า–ออกภายในวันนั้น หรือสมัครสมาชิก TK Park เพื่อเข้าพื้นที่และใช้บริการอื่น ๆ ของ TK Park ได้ตลอดปี
2. TK Park ไม่มีบริการประทับตราจอดรถฟรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจอดรถ เป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า centralwOrld

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง https://www.facebook.com/wearepaperranger
ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9670 4600 (พี)
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
12 กรกฎาคม - 10 พฤศจิกายน 2567
เวลา: 10.00 - 17.00 น.

หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้