OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

นิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองพะเยา” จากโครงการ TK แจ้งเกิด

243
05 - 28 ธันวาคม 2566 | เวลา: 10.00 - 20.00 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK Park
นิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองพะเยา” จากโครงการ TK แจ้งเกิด
หลังจากที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และ happening ได้พาเยาวชนจากโครงการ ‘TK แจ้งเกิด เล่าเรื่องเมืองพะเยา’ ไปบุกเบิกพื้นที่เมืองพะเยาในฐานะสนามเล่าเรื่อง ผ่านกระบวนการอบรมบ่มเพาะความรู้และพัฒนาทักษะด้านการผลิตคอนเทนต์ร่วมกับวิทยากรมืออาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเมืองพะเยา (ศพอส.) พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพัฒนาคอนเทนต์ร่วมกับวิทยากรและพี่เลี้ยงกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับชมผลงานคอนเทนต์จากมุมมองอันหลากหลายเกี่ยวกับจังหวัดพะเยา ผ่านนิทรรศการ “TK แจ้งเกิด เล่าเรื่องเมืองพะเยา” ที่น้อง ๆ เยาวชนในจังหวัด รวม 43 คน ร่วมกันถ่ายทอดด้วยความตั้งอกตั้งใจออกมาเป็นบทความ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหว ชวนให้มารู้จักเมืองพะเยาจากหลากหลายแง่มุม ผ่านความสนใจของเหล่าเยาวชนในโครงการ

แม้นิทรรศการนี้จะนำเสนอเรื่องราวของเมืองพะเยาไว้หลากหลาย แต่ TK Park เชื่อว่า เมืองพะเยายังมีเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจอีกมาก ที่รอให้ผู้คนได้ไปค้นหา และบางที เมื่อได้ลองไปเยือนเมืองพะเยาสักครั้งแล้ว คุณอาจจะมี 'เรื่องเล่า' ในแบบของคุณเองบ้างก็ได้

พบกับนิทรรศการ “TK แจ้งเกิด เล่าเรื่องเมืองพะเยา” ได้ตั้งแต่วันที่ 5–28 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00–20:00 น. ที่ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือรับชมผลงานทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้ ที่นี่