OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

SaturdayHappening กับงาน Healing House ฮีลละไม ใจละมุน

506
02 กันยายน 2566 | เวลา: 10.00 - 20.00 น.
สถานที่: มิวเซียมสยาม
SaturdayHappening กับงาน Healing House ฮีลละไม ใจละมุน
รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ

กลืน.กลิ่น
ชวนสำรวจโลกของกลิ่นและอิทธิพลต่อจิตใจ ในบริบทที่ผสานวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์กับวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยการย้อนทบทวนบทบาทของกลิ่นใกล้ตัว จากแง่มุมที่หลายคนอาจไม่ทันเคยสังเกตหรือตั้งคำถาม เมื่อกลิ่นไม่ได้ถูกรับรู้เพียงด้วยนาสิกสัมผัส หากยังสร้างความรื่นรมย์ผ่านการกลืนกินในหลายลักษณะ หลากศิลปะการปรุง

ดร.สุชาดา คำหา
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นักทำสวน นักปรุงอาหาร

Nora - No Fear
กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยท่วงท่าลีลาท่ารำที่พัฒนามาจาก "โนรา" การเรียนรู้อย่างลงลึก ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับคณะโนราเฉลิมประภา จังหวัดปัตตานี เพื่อฝึกหัดแม่บทนาฏศิลป์มรดกวัฒนธรรมของโลกจากแดนใต้ นำมาผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สู่คลาสการออกกำลังกายที่ชุบชูจิตใจไปพร้อมกัน

ทีม Thai Fit
ผู้ผสมผสานศิลปะนาฏศิลป์ไทย เข้ากับวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

A Love Letter for Myself Workshop เวิร์กช็อปเขียนจดหมายรักถึงตัวเอง
ชวนผู้สนใจมารู้จักการเขียนเพื่อเติมพลังใจและเป็นเพื่อนตัวเอง :)

ร้อยเรียงข้อความที่มีความหมายและเยียวยา ด้วยตัวเรา เพื่อตัวเราเอง

กิจกรรมตามหลักการเขียนสะท้อนความคิดความรู้สึก ตามหลักการบำบัดทางมนุษยนิยม (Humanistic Approach) ที่เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเอง สามารถเป็นเพื่อนผู้รับฟังที่ดีให้ตนเองอย่างไม่ตัดสิน โดยใช้ตัวแปรทางจิตวิทยา Self-compassion หรือความเมตตากรุณาต่อตนเองมาเป็นหนึ่งในธีมการเขียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลองมอบความรู้สึกดีๆ ให้แก่ตนเอง ยอมรับและรักตนเองบนพื้นฐานความไม่สมบูรณ์แบบได้

รดน้ำต้นไม้ในหัวใจ
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในจิตใจ ให้ต้นไม้ในหัวใจได้เติบโต สร้างความร่มเย็นพร้อมฮีลใจให้ตนเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่มไปกับนักจิตวิทยาการปรึกษา โดย ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา จาก รถบรรทุกข์ Happiness Truck

ผู้ร่วมกิจกรรมกระจายกันเป็นกลุ่มย่อย วิทยากรพูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมไปทีละประเด็น ชักชวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดระหว่างกัน ท้ายสุดวิทยากรให้แต่ละคนเขียนข้อความสะท้อนเรื่องราวในใจในป้ายกระดาษ แล้วผูกไว้กับต้นไม้ในห้องจัดกิจกรรม

ทีมนักจิตวิทยาการปรึกษา "รถบรรทุกข์ Happiness Truck"

นักจิตวิทยาการปรึกษาจิตอาสา เปิดบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 2 ปีในช่วงโควิด ปัจจุบันเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเข้ารับบริการกลับคืนสู่สังคม ร่วมกับการทำงานจิตอาสากับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสังคมต่าง ๆ

ฟัง ให้ถึง (ใจ)
รู้หรือไม่ว่าเสียงมีผลต่อร่างกายและจิตใจ?  และจะดีกว่าไหมหากเราสามารถเลือกเสียงที่ดีใ้ห้กับตัวเองได้ 

เวิร์คชอปที่ตั้งใจท้าท้ายประสาทสัมผัสส่วนหู ชวนขุดลึกถึงเสียงที่น่าฟังและไม่น่าฟัง เพื่อหาคำตอบให้การใช้ชีวิตในเมือง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเสียง ได้เพิ่มศักยภาพให้กับประสาทสัมผัสที่มักถูกมองข้าม รวมถึงได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมมิวเซียมสยาม และพื้นที่ใกล้เคียง


สิ่งที่จะได้มาเรียนรู้ภายในกิจกรรม
  • เข้าใจพื้นฐานการทำงานของเสียง
  • เปิดโอกาสให้ตัวเองสำรวจเสียงและตัวเอง และเพิ่มทักษะการใช้หู 
  • เรียนรู้เรื่องการเก็บเสียงเบื้องต้นผ่านมือถือ 
*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเสียงหรือการอัดเสียง เพียงแค่มีมือถือก็สามารถอัดเสียงไปด้วยกันได้

**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยืนยันการเข้าร่วมในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

เกี่ยวกับกระบวนการ
Hear & Found นักออกแบบประสบการณ์ทางการฟัง และนักสื่อสารเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้าง connection ระหว่างคนท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ด้วยเสียงและดนตรีท้องถิ่นทั่วประเทศไทย 

ฮีลใจในวงกลม
กิจกรรมศิลปะที่ช่วยเยียวยาและรักษาสมดุลสุขภาวะทางใจ ด้วยการวาด และระบายสี ภายใต้รูปร่างวงกลม

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวน Learning by Doing โดยครั้งนี้เน้นผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มครู อาจารย์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะแมนดาลาให้สามารถนำไปใช้กับนักเรียนและตัวเองได้


ครูเลยลม อนิวัฒน์ ทองสีดา
อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นักจัดกิจกรรมศิลปศึกษา การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้ายกิจกรรมศิลปะ และการจัดกิจกรรมการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์

หัวใจบ้าบิ่น
Taste of Healing

ชวนคนหัวใจบ้าบิ่น
มาถอดรหัสรส
วาฟเฟิลบ้าบิ่น
ขนมไทยสไตล์สากล
ที่ทำความเข้าใจหัวใจการทำขนมบ้าบิ่น

ชวนรับรสสนทนาโดย ชนน์ชนก พลสิงห์
พร้อมเปิดเผยสูตรและเทคนิคพิเศษ โดย เชฟไก่-ธนัญญา ไข่แก้ว, ผู้สร้างสรรค์เมนูให้ Siam Origins และThe Iron Chef Thailand
แลกเปลี่ยน รสสนทนา โดย มิณนี่-ชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์มิวเซียมสยาม
รับรองความหอมหวานละมุนละไมฮีลหัวใจโดย Siam Origins
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้