OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตอน “นิทานอาเซียน เล่นสนุกกับคติสอนใจ”

232
14 มกราคม 2566 | เวลา: 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: สนามหญ้าด้านหน้าอาคารนิทรรศการและตึกมิวซียมสยาม
วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตอน “นิทานอาเซียน เล่นสนุกกับคติสอนใจ”
มิวเซียมสยาม ยกขบวนนิทานอาเซียนจาก 10 ประเทศมาเล่าสนุกและมอบแง่คิดดี ๆ ให้แก่เด็ก ๆ ในวันเด็กปีนี้

ถอดรหัสวัฒนธรรมประเทศในกลุ่มอาเซียนกับกิจกรรมขยายความรู้เล่นสนุกจากนิทาน วันเด็กแห่งชาติ 2566 ตอน “นิทานอาเซียน เล่นสนุกกับคติสอนใจ”

โดยในปีนี้มิวเซียมสยามได้หยิบนิทานแสนสนุกของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เล่าสืบต่อกัน เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านคติคำสอน ฝึกการคิดวิเคราะห์เรื่องราวจากนิทาน นำไปสู่การสร้างจินตนาการ และข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีฐานกิจกรรมเล่านิทานอาเซียน 10 ประเทศ 10 เรื่องพร้อมทั้งกิจกรรมเวิร์กชอปสนุกที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากนิทานต่าง ๆ เช่น

กิจกรรมระบายสีเล่าเรื่อง กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากนิทาน กิจกรรมนิทานละครสอนใจ กิจกรรมปั้นแต่งจากนิทานและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมรับของที่ระลึกและอาหารเครื่องดื่ม รับชมการแสดงดนตรีประกอบนิยายของดิสนีย์และการแสดงดนตรีสดตลอดวัน

มิวเซียมสยามยังเปิดให้เข้าชมฟรี!!

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
** กิจกรรมวันเด็กบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารนิทรรศการ และในตึกมิวซียมสยาม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้