" /> " /> กิจกรรม Library Alive ตอน เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับ วีรพร นิติประภา
OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม Library Alive ตอน เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับ วีรพร นิติประภา

218
21 มกราคม 2566 | เวลา: 10.00-12.00 น.
สถานที่: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
กิจกรรม Library Alive ตอน เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับ วีรพร นิติประภา
กิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต เที่ยวตะลอนรู้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 7
Writing Workshop อ่านแล้วเขียน-เรียนรู้ด้วยตนเอง : หัวข้อ "เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับ วีรพร นิติประภา" 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง ได้จัดกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต เที่ยวตะลอนรู้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : Writing Workshop อ่านแล้วเขียน-เรียนรู้ด้วยตนเอง  หัวข้อ "เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับวีรพร นิติประภา"

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน สมัครได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกำหนดการ
 9.30 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
 10.00 น.  แนะนำโครงการ Library Alive + Writing Workshops 
 โดย  พี่หนุ่ม - โตมร ศุขปรีชา
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้
 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 10.10 น.  แนะนำห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
 โดยบรรณารักษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
 10.15-12.15 น.  Writing Workshop อ่านแล้วเขียน-เรียนรู้ด้วยตนเอง
 หัวข้อ "เขียนอย่างเป็นธรรมชาติกับวีรพร นิติประภา"
 12.30-13.00 น.   พาเดินชมห้องสมุดและมุมหนังสือ คุณอาจินต์ ปัญจพรรค์
 โดยบรรณารักษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

การเดินทาง
  • สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หรือ ลง BTS อนุสาวรีย์ แล้วเดินต่อมายังห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง ตั้งอยู่ที่ปากซอยพระนาง (ซอยราชวิถี 4) ถนนราชวิถี เขตราชเทวี ติดกับปั๊มน้ำมัน
  • กรณีเอารถยนต์ส่วนตัว มีค่าบริการที่จอดรถ อยู่ในซอยราชวิถี 6 ด้านหลังห้องสมุด สำหรับสถานที่จอดรถดิดราคาค่าจอดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงแรกราคา 40 ต่อคัน ชั่วโมงที่ 2 ราคา 20 บาท ถ้าจอด 08.00น. ถึงช่วงเย็น จ่าย 100 บาทต่อคัน