OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เติบโตและเรียนรู้ | เชื่อมโยงชีวิตกับสวนป่าใจกลางกรุง

227
01 - 02 ตุลาคม 2565 | เวลา: 08.00-10.00 และ 17.00-19.00 น.
สถานที่: สวนป่าเบญจกิติ (MRT สุขุมวิท)
เติบโตและเรียนรู้ | เชื่อมโยงชีวิตกับสวนป่าใจกลางกรุง
เติบโตผ่านสวน
Life ลอง Learning 

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติ ให้ทุกคนได้ ‘เติบโต’ ในแบบที่ตัวเองเป็น ผ่าน 4 เส้นทาง
  • ‘ใจ’ เติบโตผ่านสวน I “บำบัด” ภาวะที่ขุ่นเคือง เยียวยาใจให้แข็งแรง เชื่อมโยงการรับมือและจัดการอารมณ์ ผ่านการบำบัดน้ำเสีย จนสามารถหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง ในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
  • ‘มุมมอง’ เติบโตผ่านสวน I “ฟัง” แว่วเสียงแวดล้อม สะท้อนเสียงภายใน ฟังเสียงของธรรมชาติเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิต เปรียบเหมือนเสียงจากภายใน เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกตัวเอง 
  • ‘เป้าหมาย’ เติบโตผ่านสวน I “สำรวจ” เส้นทางแห่งชีวิตและความฝัน เดินทางตามล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ เพื่อทบทวนเป้าหมายชีวิต และแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนภายในตัวเอง
  • ‘สังคม’ เติบโตผ่านสวน I “เปิดใจ” รับความหลากหลาย สู่ทุกความเป็นไปได้ เปิดใจเรียนรู้ความหลากหลายของระบบนิเวศ เปรียบเทียบกับความหลากหลายในสังคม ที่เกื้อหนุนกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ออกเดินทางวันที่ 1 - 2 ตุลาคมนี้
รอบที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ สวนป่าเบญจกิติ (MRT สุขุมวิท)

จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 30 คน / 1 เส้นทาง

หรือ walk in หน้างานได้
 
*หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Tel. 088-269-9799 (คุณเซฟ)