OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม Library Alive ห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 : จากกลอนสดถึงแรปเปอร์

2390
08 ตุลาคม 2565
สถานที่: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ-พูนทรัพย์
กิจกรรม Library Alive ห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 : จากกลอนสดถึงแรปเปอร์
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : OKMD สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสำนักพิมพ์มติชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive: ห้องสมุดมีชีวิต ในการพัฒนาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designs) ในห้องสมุดการเรียนรู้สาธารณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชน อาทิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสนทนากับเจ้าของความรู้ผู้มีประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากการลงมือทำ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกความรู้ เนื้อหาที่จะเรียนรู้ได้ตามความต้องการ รวมถึงการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง (Learning Styles)  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการที่อยากจะแสวงหาความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ต่อไป

ตารางกิจกรรม  Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต
 หัวข้อกิจกรรม   วันที่   เวลา   สถานที่ 
 กิจกรรมที่ 1 นั่งรถไฟไปห้องสมุด   4 ก.ย. 65   7.00-16.00 น.     ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม (ภาคเช้า)
 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน (ภาคบ่าย)
 กิจกรรมที่ 2 จากกลอนสดถึงแร็พเพอร์   8 ต.ค. 65  10.00-12.00 น.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ-พูนทรัพย์
 กิจกรรมที่ 3 ก่อร่างสร้าง “ดุสิต”
 ล่องประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม 
 12 พ.ย. 65   13.00-15.30 น.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต
 กิจกรรมที่ 4 เปิดกองบัญชาการลับขบวนการเสรีไทย   26 พ.ย. 65  15.00-17.30 น.  ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทอนุสรณ์
 กิจกรรมที่ 5 หุ่นยนต์ก็มีหัวใจ:
 เรื่องเล่าของนิทานบนลานหญ้า
 17 ธ.ค. 65  16.00-18.00 น.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน   
 กิจกรรมที่ 6 แนะให้แนว:
 แบ่งปันเรื่องราวของคนจากหลายสาขาอาชีพ 
 21 ธ.ค. 65  10.00-12.00 น.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี
 กิจกรรมที่ 7 อ่านและเขียน - เรียนรู้ด้วยตนเอง  21 ม.ค. 66  10.00-12.00 น.   
 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

กิจกรรม Library Alive ห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 : จากกลอนสดถึงแรปเปอร์ | วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2565 
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ความสำคัญของภาษา ภาษากับวิวัฒนาการของมนุษย์และการเกิดสังคม ความงามและการงอกงามของภาษาไทย คลังคำสวยๆ ในกลอนสด และเพลงแรป และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แต่งกลอนหรือแต่งเพลงแรป พร้อมรับคอมเมนต์แบบสดๆ โดยมีวิทยากรที่มากประสบการณ์ คุณชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ นักเขียน นักแปล นักอ่าน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และคุณธนบดีฐ์ สุขสงวน หรือ หนึ่ง B King แรปเปอร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และความสนุก หลังจากนั้นร่วมชมความงามและย้อนรำลึกประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
 
วิทยากร 
1. คุณชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
2. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์. นักเขียน นักแปล นักอ่าน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
3. คุณธนบดีฐ์ สุขสงวน "หนึ่ง B King" แรปเปอร์ผู้มากประสบการณ์ และนักแต่งเพลง

สถานที่ : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน
วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำนวน 30 คน
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิธีการสมัคร สมัครได้ที่ www.okmd.or.th/LibraryAlive
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน (กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง https://forms.gle/AsWHRyy9w1LJQ4k99
 3. เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
 4. ปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00น. โดยสำนักงานฯ จะติดต่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการโทรติดต่อตามเบอร์ที่สมัคร ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะส่งอีเมล์แจ้ง
 5. กรณีผู้ลงทะเบียนขอสละสิทธิ์ สำนักงานฯจะขอคัดเลือกผู้ลงทะเบียนรายถัดไป
การเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปุณณวิถี เดินทางสกายวอร์ก ต่อเข้าซอยสุขุมวิท 101/1 ด้วยรถสองแถวหรือวินมอเตอร์ไซต์ ประมาณ 2 กม. หากเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล สามารถจอดที่ห้องสมุดฯ (รองรับได้ประมาณ 10 คัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพัทธ์ธีรา 02-105 6524/ คุณฤทัยรัตน์ 02-105-6511


นโยบายการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกิจกรรม “Library Alive: ห้องสมุดมีชีวิต” 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมที่ 2 จากกลอนสดถึงแรปเปอร์ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ-พูนทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
(1) ชื่อ – นามสกุล
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail)
(3) หมายเลขโทรศัพท์
(4) รูปถ่าย  วิดีโอคลิป (Clip) ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
สบร. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงผ่านทางแบบฟอร์มการรับสมัครใน https://forms.gle/AsWHRyy9w1LJQ4k99 และถ่ายภาพ และวิดีโอระหว่างการจัดกิจกรรม

2. จุดประสงค์การใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   จุดประสงค์ในการใช้ เปิดเผยข้อมูล       รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้   
 • เพื่อการลงทะเบียนเพื่อสมัคร
  และยืนยันพร้อมติดต่อประสานงาน   
  สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ชื่อ-นามสกุล
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)   
 • หมายเลขโทรศัพท์   
 • เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   
  โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคล
  ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 • รูปถ่าย วิดีโอคลิป (Clip)
  ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 สบร. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ 1 (1) - (3) ภายในระยะเวลา 90 วันหลังวันจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย และจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว 
3.2 หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ reuthairat.k@okmd.or.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์  02 105 6511

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1 (4) ต่อสาธารณะ ผ่านช่องทาง www.okmd.or.th , Facebook Fanpage OKMD, Line OKMD  รวมทั้งสื่อ Social Media และสื่ออื่นๆ ของหน่วยงานนอกที่มีความร่วมมือหรือเป็นเครือข่ายกับ สบร.