OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

พิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ (OKMD Book Cover Award 2022) และเสวนาพิเศษ "Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”

448
01 เมษายน 2565 | เวลา: 11.00-12.00 น.
สถานที่: ณ สถานีกลางบางซื่อ ชั้นลอย ฝั่งประตู 4
พิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ (OKMD Book Cover Award 2022) และเสวนาพิเศษ "Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”
ถ้าเราจะเลือกซื้อหนังสือสักเล่ม เราคงเลือกจากปกเป็นอันดับแรก
ว่าสะกดสายตาให้เราอยากหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านมากน้อยเพียงใด

นั่นคือ Love at First Sight 
ปกหนังสือไม่ได้เป็นแค่ปก แต่เป็นงานศิลป์ที่มีคุณค่า
ดึงดูดให้เราอยากครอบครอง

การออกแบบปกหนังสือ คือศาสตร์และศิลป์
เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากตัวหนังสือผ่านออกมาเป็นภาพเพื่อสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจ

อยากรู้จักกับผู้ออกแบบปกหนังสือมากขึ้นไหม?

เตรียมพบกับพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ (OKMD Book Cover Award 2022)
และเสวนาพิเศษ "Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน” โดยผู้ชนะรางวัลดังกล่าว
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ ชั้นลอย ฝั่งประตู 4

เชิญร่วมแสดงความยินดีและหาซื้อหนังสือที่ชนะการประกวดกันได้ ในงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 50
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 เมษายน 2565 กันได้เลย

ร่วมส่งแรงใจมายังผู้ชนะรางวัลได้ ผ่าน Facebook Live ทางเพจ OKMD นี้ได้เช่นกัน