OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Creative Journey ตอน ออกแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

286
28 กันยายน 2564 | เวลา: 13:00 - 15:00 น.
สถานที่: แอปพลิเคชัน ZOOM
Creative Journey ตอน ออกแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
TK Park ชวนนักกิจกรรม คุณครู ผู้อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือสนใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ มาออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะฉีกภาพจำเดิมๆ ในห้องเรียน แล้วทำให้การเรียนรู้น่าสนุกยิ่งขึ้น กับกิจกรรม “Creative Journey ตอน ออกแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” ในรูปแบบ Interactive Virtual Workshop  ทีมวิทยากรโดยคุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ และคุณภีศเดช เพชรน้อย สองนักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ผู้ก่อตั้ง BASE Playhouse ที่จะพาทุกคนมาฝึกทักษะ และทดลองออกแบบการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัด !! ที่ https://forms.gle/vHg3T8EAbfJ2dKvX8 หรือ สแกน QR Code

*ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมผ่านอีเมล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.*

เนื้อหาการอบรม

  • Unlearn the Students: ทำความเข้าใจประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เรียนที่เปลี่ยนไปในโลกยุคใหม่
  • Relearn the Process: ทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ที่ใช้ทฤษฎีของ Learning Design ในการออกแบบการเรียนรู้ให้สนุกและตอบโจทย์ทักษะในศตวรรษที่ 21
  • Designer Takeaway: ฝึกการใช้ Design Canvas กับขั้นตอนง่ายๆ ของนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปใช้ต่อได้จริง