" />
" /> กิจกรรมประกอบนิทรรศการ "MOSAICO Italian code of a timeless art" มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์จากดินแดนอิตาเลีย
OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ "MOSAICO Italian code of a timeless art" มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์จากดินแดนอิตาเลีย

81
01 - 22 มิถุนายน 2567 | เวลา: 14.00 - 17.00 น.
สถานที่: มิวเซียมสยาม
กิจกรรมประกอบนิทรรศการ "MOSAICO Italian code of a timeless art" มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์จากดินแดนอิตาเลีย
เตรียมพบกับกิจกรรมประกอบนิทรรศการ "MOSAICO Italian code of a timeless art" มองโมเสก ถอดรหัสหัตถศิลป์จากดินแดนอิตาเลีย จัดเต็มตลอด 4 เสาร์ในเดือนมิถุนายน 2567

ครั้งที่ 1 Mosaico through Mythology & A Panorama of Art History > Talk มองโมเสกผ่านเทพปกรณัมและปกิณกะประวัติศาสตร์ศิลป์ *วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.*
วิทยากร :
> ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ครั้งที่ 2 Italian Mosaico - Wat Saket and the Golden Mount > Talk วัดสระเกศและโมเสกอิตาลีในสยาม *วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.*
วิทยากร :
> คุณสุรยุทธ วิริยะดำรงค์ (สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร)
> วิทยากรจากวัดสระเกศฯ 

ครั้งที่ 3 Italian Mosaico - Wat Rajabopit > Talk โมเสกอิตาลีวัดราชบพิธ เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปะการทำโมเสกแบบดั้งเดิม *วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.*
วิทยากร  :
> Mr. Fabrizio Travisanutto (President of Travisanutto Mosaics SRL เจ้าของโรงงานกระเบื้องโมเสก อิตาลี)
> รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
> ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรารักษ์ (สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ครั้งที่ 4 Senses of Mosaico History : Talk - Touch - Taste > Workshop - History and Sensory เล่าประวัติศาสตร์ศิลป์ถิ่นอิตาลี และทำศิลปะประดิษฐ์โมเสก *วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.*
วิทยากร :
> ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
> คุณธัญญลักษณ์ ลิ้มเกษมสถาพร (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) 


ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสแกน QR code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์ >>>https://shorturl.asia/wQhkG 

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
12 กรกฎาคม - 10 พฤศจิกายน 2567
เวลา: 10.00 - 17.00 น.

หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้