OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย RESKILL Non-Fiction Writing for Silver Age

128
12 - 17 มิถุนายน 2567
สถานที่: มิวเซียมสยาม
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย RESKILL Non-Fiction Writing for Silver Age
มิวเซียมสยามจัด “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย” ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการมิวเซียมคอร์ ปี 2567” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่สนใจงานเขียนสารคดีได้ฟื้นทักษะ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ผ่านงานเขียนสารคดี และเผยแพร่ต่อไป โดย คุณแก้วขวัญ เรืองเดชา โปรดิวเซอร์สารคดีโทรทัศน์ นักเขียนและนักออกแบบนิทรรศการ เพจ MUSEUM MINDS

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่อายุ 55 ปี – 70 ปี สามารถใช้โปรแกรม MS Word และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook / Tablet)
รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น

การสมัคร
เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค 2567 
ประกาศผลคัดเลือก 20 พ.ค. 2567
สมัครได้ตามลิงก์นี้  https://forms.gle/cdynRvE9RYsPZy7s6

ระยะเวลาการอบรม
อบรมจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 และ 17 มิถุนายน 2567 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา  

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่ออบรมครบหลักสูตร
  • เกียรติบัตร
  • งานเขียนบทความที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์มิวเซียมสยาม

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼️

เนื้อหาในหลักสูตรมีอะไรบ้าง? 
  • แนวทางการเขียนเชิงสารคดี
  • การหาหัวข้องานเขียน
  • การพัฒนาโครงเรื่อง
  • การเรียบเรียงเรื่องให้น่าสนใจ
  • การปรับแก้ไขงานเขียน
  • ฝึกทักษะภาคสนาม
และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสู่การเป็นนักเขียนบทความ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณยุภาพร โทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 435 หรือ yupaporn@ndmi.or.th