OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Open House และปาฐกถาพิเศษ "การเรียนรู้รูปแบบใหม่
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล"

279
27 ตุลาคม 2565 | เวลา: 13.00-15.00 น.
สถานที่: ณ ลานสานฝัน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน
OKMD Open House และปาฐกถาพิเศษ "การเรียนรู้รูปแบบใหม่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล"
ขอเชิญรับชม Live งานแถลงข่าว OKMD Open House และปาฐกถาพิเศษ "การเรียนรู้รูปแบบใหม่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานสานฝัน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน ที่ www.facebook.com/OKMDInspire