OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Reading in the Park อ่านหนังสือในสวน ครอบครัวสร้างสรรค์ (สนามเด็กเล่น สวนหลวง ร.๙)

1142
17 - 18 ธันวาคม 2565 | เวลา: 15.00-18.00 น.
สถานที่: สนามเด็กเล่น สวนหลวง ร.๙
OKMD ร่วมกับกลุ่มหนังสือเพื่อนรักและทีมวิทยากรนกฮูกผูกเรื่อง ขอเชิญชวน เด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจในพลังของหนังสือ และเรื่องราวของธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม “Reading in the Park อ่านหนังสือในสวน ครอบครัวสร้างสรรค์” ในบรรยากาศการอ่านหนังสือตามสบาย สลับกับเกมธรรมชาติ มีการสอนพับกระดาษ มีมุมวาดรูป มุมวิ่งเล่น ตามแต่ใจ และการเล่านิทานแบบบูรณาการใช้สื่อผสมหลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง โดยเรื่องราวธรรมชาติที่เป็น Theme หลัก ในแต่ละครั้งจะเรียงร้อยต่อเนื่องกันไป ถ้าสามารถเข้าร่วมได้ทุกครั้ง ก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือจะเลือกเข้าร่วมตามวัน และเวลาที่สะดวกก็สามารถทำได้เช่นกัน


ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เรื่อง We talk for the trees
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่  18 ธันวาคม 2565 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เรื่อง Play with Nature
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เรื่อง We are Nature Warriors

สถานที่จัดงาน : สนามเด็กเล่น สวนหลวง ร.๙
เวลา : 15:00-18:00 น. โดยประมาณ (ควรอยู่ร่วมกิจกรรมให้ได้ครบทั้ง 3 ชั่วโมงเพื่อได้รับเนื้อหาและประโยชน์ที่ครบถ้วน)
รับสมัคร : บุคคลทั่วไป/ ครอบครัวผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 ครอบครัว (ครอบครัวละประมาณ 3-4 คน)
หมายเหตุ : ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการลงทะเบียนทุกคนเป็นรายบุคคล หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน        

กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
  2. ปิดรับสมัครกิจกรรมครั้งที่ 1-2 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม) และปิดรับสมัครกิจกรรมครั้งที่ 3-4 ในวันที่ 4 มกราคม 25666  (หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม) 
  3. โดยสำนักงานฯ จะติดต่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการโทรติดต่อตามเบอร์ที่สมัคร ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะส่งอีเมล์แจ้ง
  4. กรณีผู้ลงทะเบียนขอสละสิทธิ์ สำนักงานฯจะขอคัดเลือกผู้ลงทะเบียนรายถัดไป

สอบถามรายละเอียด คุณพัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี  โทร. 02-105-6524


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
31 มีนาคม - 02 เมษายน 2566
เวลา: วันละ 1 รอบ ในเวลา 14.30 – 17.00 น.

Muse Trip : ท่าเตียนวัย SA (Silver Age) : กรุงเทพบทที่ 1

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้