OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

beartai BRIEF ON STAGE เวทีทอล์กเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประเดิมหัวข้อแรก
“มหากาพย์พลังงานแพง : ปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ ?”

179
03 ตุลาคม 2565
สถานที่: True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium และ Facebook : beartai BRIEF
beartai BRIEF ON STAGE เวทีทอล์กเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประเดิมหัวข้อแรก “มหากาพย์พลังงานแพง : ปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ ?”
beartai BRIEF ON STAGE เวทีทอล์กเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประเดิมหัวข้อแรก “มหากาพย์พลังงานแพง : ปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ ?”
ร่วมถกปัญหาและหาทางออกโดยนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พบกับ
  • ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
  • ดร.คุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • ภาณุรัช ดำรงไทย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ดำเนินรายการโดย หนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
ชมสดแบบ ON GROUND และ Online ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 15.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียน 14.00 น.)
ณ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium และ Facebook : beartai BRIEF

อย่าลืม! สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าชมงานแบบ ON GROUND

หรือสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ใน Link : https://bit.ly/3dQfirf
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้