OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

TK Park ชวนปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ ออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน ปีที่ 2

239
20 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565
TK Park ชวนปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ ออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน ปีที่ 2
อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ Deschooling Game และสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย ขอชวนนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print & Play ในหัวข้อ “Book on Board” เปลี่ยนหนังสือที่รัก ให้กลายเป็นบอร์ดเกมที่ใช่ เพียงหยิบแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มโปรดมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท การประกวดออกแบบบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน ในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น “น้องมือใหม่” สำหรับนักอ่านและนักออกแบบบอร์ดเกมมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ กับ “พี่มือโปร” ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาร่วมประลองไอเดีย  

ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดการออกแบบบอร์ดเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มใดก็ได้ โดยอธิบายรูปแบบการเล่นคร่าวๆ และสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/k8QRVdo8umbVZuL69 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2565 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด

น้องมือใหม่
 • ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน 
 • สมาชิกในทีมจะต้องมี อายุไม่เกิน 25 ปี (หากอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมใด ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พี่มือโปร
ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน และไม่จำกัดอายุรวมถึงประสบการณ์ในการประกวดออกแบบบอร์ดเกมแต่อย่างใด

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
ผู้สมัครทั้ง 2 รุ่น จะต้องส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดการออกแบบบอร์ดเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มใดก็ได้ โดยอธิบายรูปแบบการเล่นคร่าว ๆ และจุดที่น่าสนใจเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวนรุ่นละ 5 ทีม รวมทั้งสิ้น 10 ทีม

รายละเอียดกิจกรรมที่ผู้เข้ารอบการประกวดจะต้องเข้าร่วมมีดังนี้
 • เวิร์กช็อปการออกแบบบอร์ดเกม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • Playtest นำเสนอต้นแบบบอร์ดเกมของแต่ละทีม ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565ณ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  ประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565
  หมายเหตุ: หากทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้ดำเนินโครงการจัดขึ้นได้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และผู้ดำเนินโครงการมีสิทธิ์ที่จะเรียกทีมสำรองในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่
เงินรางวัลสนับสนุน
รุ่นน้องมือใหม่ 
 • ทีมผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • ทีมรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รุ่นพี่มือโปร
 • ทีมผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • ทีมรองชนะเลิศ 2 รางวัลรางวัลละ 3,000 บาท
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลงานและลิขสิทธิ์
การเผยแพร่ผลงาน
 • เกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรุ่น จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเล่นผ่านทาง Tabletopia เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเล่นผ่านระบบออนไลน์ได้
 • ทุกเกมที่ผ่านเข้ารอบจะมีโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นบอร์ดเกม Print & Play ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ TK Park และถูกนำไปเผยแพร่ยังอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายของ TK Park ต่อไป
ความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ในการใช้งาน
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบทุกชิ้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทาง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะถือสิทธิ์ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ในการจัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์จากผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในการดัดแปลง ทำซ้ำ และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการเรียนรู้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-845-5401 
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้