OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Earth Appreciation 05 : Learning in The Park

385
28 พฤษภาคม 2565 | เวลา: 16.30 - 18.30 น.
สถานที่: สวนเบญจกิติ | จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
Earth Appreciation 05 : Learning in The Park
ชีวิตคือการเรียนรู้
และโลกก็คือห้องเรียนของเรา

The Cloud และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จึงร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ 5 ครั้ง เพื่อชวนทุกคนวางสายตาจากหน้าจอ แล้วเปิดประตูออกจากบ้าน มาใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ มากมาย ในสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองที่เต็มไปด้วยแนวคิดแปลกใหม่ ระบบนิเวศที่แตกต่างไปจากสวนสาธารณะที่เราคุ้นเคย และการออกแบบที่สวยแบบมีพลังจนดึงดูดให้ผู้คนมากมายแวะเวียนมาเที่ยวชมทุกวันกิจกรรมแรกคือ Earth Appreciation 05 : Learning in The Park จัดในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. ที่สวนเบญจกิติ

เราจะเดินชมสวนพร้อมผู้ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศแบบเว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมทุกท่านต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยจะเรียนรู้ 3 เรื่องหลัก ได้แก่

 1. บทบาทของสวนสาธารณะ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของเมือง
  วิทยากร : โตมร ศุขปรีชา Chief Creative Director สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  เนื้อหา : ภาพรวมของสวนสาธารณะในเมืองจากอดีตสู่อนาคต กรณีศึกษาสวนสาธารณะที่น่าสนใจในต่างประเทศ และเราจะใช้สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร 2. การออกแบบสวนเบญจกิติ
  วิทยากร : ชัชนิล ซัง ภูมิสถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์
  เนื้อหา : แนวคิดในการออกแบบสวนเบญจกิติ ตั้งแต่โจทย์แรกที่ได้รับ การตีโจทย์ ข้อจำกัดต่าง ๆ การเลือกใช้แนวคิดพื้นที่ชุ่มน้ำ การสร้างให้เกิดขึ้นจริง โดยตอบโจทย์ทั้งเชิงระบบนิเวศและความงาม รวมถึงการออกแบบระบบที่ใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียจากคลองไผ่สิงโตจนใสสะอาดแล้วนำมาใช้ในสวน 3. ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
  วิทยากร : ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ นักวิชาการด้านระบบนิเวศน้ำจืด
  เนื้อหา : ลักษณะและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต่อเมือง คุณค่าในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ Rewilding หรือฟื้นคืนธรรมชาติกลับสู่เมืองวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
 3. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม 30 คน วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  และรายละเอียดการเตรียมตัวให้ผู้ร่วมเดินทางทราบทางอีเมล
 4. ผู้เข้าร่วมต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการตอบอีเมล ภายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเราจะติดต่อผู้สมัครท่านอื่นแทน
 5. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากความหลากหลาย ทั้งความสนใจ วัย และอาชีพ การตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมหลังการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม