OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Librarian Space ตอน Coding ทักษะแห่งอนาคต

267
21 พฤษภาคม 2565
สถานที่: Facebook: TK Park อุทยานการเรียนรู้
Librarian Space ตอน Coding ทักษะแห่งอนาคต
TK Park ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ความสำคัญของ Coding ในยุคดิจิทัลกับกิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ Coding ทักษะแห่งอนาคต โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะจุดประกายความสนใจด้าน Coding ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกอนาคต และเป็นพื้นฐานของทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ พร้อมยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์            

รับชมออนไลน์ได้ใน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้ และ Youtube : TK Park Channel และรับชมย้อนหลังในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.