OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Night at the Museum ครั้งที่ 11 | Museum Talk

253
17 - 19 ธันวาคม 2564
Night at the Museum ครั้งที่ 11 | Museum Talk
"เพราะเค้ารวมตัวกันมาเล่า"
พบกับ บุคคลระดับบิ๊กเนม ขึ้นเวที Talk! เดี่ยวไมโครโฟน 
จัดเต็มด้วย เนื้อหาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การพัฒนาผังเมือง และ อนาคตเมืองกรุง 
สามารถรับชมผ่านช่องทาง FB Live Museumsiamfan 

ในงาน Night at the Museum 11 Night Talk กลับกาลเก่ามาเล่ากัน วันที่ 17-19 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 -21.30 น. ณ ลานอัฒจรรย์สนามหญ้า มิวเซียมสยาม 

วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 64
Museum Talk เวลา 18.00-21.30น.
พิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ดำเนินรายการ

  
 • กรุงรัตนโกสินทร์ โดยคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์
 • วังหลวง ศูนย์กลางแห่งสยามรัตนโกสินทร์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
 • กรุงเทพฯ กับการออกแบบเมืองเพื่อทุกคน โดยร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง
 • บ้านจักรพงษ์ - อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์
 • กรุงเทพฯ ความหมายของเมืองเมื่อแรกสร้างและคติที่ปรากฏรูปยังปัจจุบัน โดย ดร.รสิตา สินเอกเอี่ยม
 • ชุมชนมุสลิมที่หายไปในบางกอก โดยคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต
 • รู้จักวังเจ้านายท้ายวัดพระเชตุพนฯ โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 
 • แค่ยกย้ายแต่ไม่สลายสูญ: ท้องพระโรงวังพระองค์เจ้างอนรถ จากมิวเซียมสยามสู่วัดราชา โดยคุณโลจน์ นันทิวัชรินทร์
 • บางกอกคอนเนค ประวัติศาสตร์ ผังเมือง เชื่อมผู้คน โดย ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
 • มรดกวัฒนธรรม ชีวิตและความหมายของเมือง โดย คุณโตมร ศุขปรีชา

วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64
Museum Talk เวลา 18.00-21.30น.
จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ดำเนินรายการ

 
 • พุทธแบบผีๆกับพราหมณ์แบบไทยๆในคติความเชื่อการสร้างเมืองกรุงเทพฯ โดยคุณศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
 • หลักเมือง เสาชิงช้า และเทพอารักษ์ประจำเมือง โดย ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
 • ป้อมบางกอก กบฏมักกะสัน และทหารฝรั่งเศส โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
 • เกือกม้า เปลือกหอยมุก และโบราณคดีในพื้นที่มิวเซียมสยาม โดย ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ 
 • เล่นแร่แปรภาพ: ประวัติศาสตร์ความทรงจำของการถ่ายภาพยุคแรกในสยาม สู่แรงบันดาลการสร้างนิทรรศการศิลปะ โดย คุณนักรบ มูลมานัส
 • ใดใดในโลกล้วนประวัติศาสตร์ โดยคุณชนัญญา เตชจักรเสมา (พ้อยท์ออฟวิว)
 • 10 สิ่งน่าดูในสถานที่ที่คุณอาจไม่รู้ว่าน่าไปเที่ยว โดยคุณทรงกลด บางยี่ขันเมือง ผู้คน ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
 • Creative Economy บนเมืองที่มีรากวัฒนธรรม โดย คุณดวงฤทธิ์  บุนนาค
 • วางเมือง กรุงเทพฯ ใหม่ในแบบที่อยากเห็น โดย คุณบวรเวท รุ่งรุจี

วันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค. 64
Museum Talk เวลา 18.00-21.30 น.
ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ

 
 • รู้จักวัด ถอดรหัสกรุงเทพฯ โดย คุณธนภัทร์  ลิ้มหัสนัยกุล
 • เวียง+วัง : ความสัมพันธ์ระหว่างวังเจ้านายกับพัฒนาการทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ โดย ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง
 • วังเจ้านายใต้มิวเซียมสยาม: รูปแบบสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พินัย  สิริเกียรติกุล 
 • มิวเซียมสยามกับการเล่าประวัติศาสตร์แนวใหม่ โดย คุณจิระนันท์  พิตรปรีชา
 • เล่าออกเรื่อง การเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมปากกานักเขียน โดย คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา(รอมแพง)
 • เล่าออกรส ประวัติศาสตร์ผ่านมุมปาก โดย คุณกฤช เหลือลมัย
 • เล่าเรื่องผ่านเลนส์ โดย คุณตุลย์  หิรัญญลาวัลย์ 
 • กรุงเทพเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ? มุมมองเมืองจากนักเดินทาง โดย คุณทายาท เดชเสถียร และคุณพิศาล แสงจันทร์ (บอล ยอด หนังพาไป)
 • กรุงเทพฯ ใหม่ การสถาปนาใจกลางด้วยรางรถไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 • กรุงเทพฯแข็งแกร่ง ความแข็งแรงของเมืองที่สร้างได้ โดย รศ.ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์
นอกจากนี้ ช่วง Museum Talk สามารถรับชมผ่านช่องทาง FB Live Museumsiamfan ได้ด้วยนะครับ แล้วเจอกัน 
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้