OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Academy 2021

343
02 - 20 มิถุนายน 2564
สถานที่: มิวเซียมสยาม
โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Academy 2021
Museum Academy 2021
เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

สำหรับคนในวงการพิพิธภัณฑ์และผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนาสกิลงาน อัพเดทความรู้และปฏิบัติการใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในศตวรรษที่ 21

ปีนี้เปิดด้วยกัน 3 หลักสูตร คือ
 • 17-18 กรกฎาคม 2564
  Lean Startup for Digital Museum Hackathon
  สร้าง (สรรค์) ดิจิทัลมิวเซียม
  เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ นักสื่อสารความรู้ นักการตลาด และผู้สนใจที่ต้องการเชื่อมผู้คนบนโลกออนไลน์ และเห็นความท้าทายในโลกดิจิทัล
วิทยากร นพดล วีรกิตติ, พงศธร ลเอียดอ่อน และ ดร.หทัยรัตน์ มณเฑียร Museum & Library Planner Thailand
 • 19-21 สิงหาคม 2564
  Museum P2P (practice to product): Intermediate Board Game Workshop
  มิวเซียมแอนด์บอร์ดเกม
  เหมาะสำหรับ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ นักสื่อสารความรู้ ครู นักออกแบบเกม นักออกแบบสื่อออนไลน์ หลักสูตรนี้เนื้อหาและฝึกปฏิบัติเข้มข้นขึ้นจึงเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้เกมเป็นสื่อการศึกษา
วิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, แดนไท สุขกำเนิด Deschooling Game พยัญชนะ ชลศรานนท์ และบุรินทร์ สิงห์โตอาจ มิวเซียมสยาม
 • 2-4 กันยายน 2564
  Experience Design for Museum and Exhibition
  การออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
  เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ นักการศึกษา ครีเอทีฟและนักออกแบบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
วิทยากร พันธวิศ ลวเรืองโชค และ APOSTROPHYS GROUP

กำหนดการสำคัญ
 • วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
 • 25 มิถุนายน 2564 ประกาศผลผู้ร่วมชั้นเรียน ผ่าน FB: Museum Siam
 • 25-30 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน
อบรม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/MA2021...
หรือสอบถาม 0819274624

มาตรการความปลอดภัยจาก COVID-19
ผู้เข้าร่วมชั้นเรียน มั่นใจ ด้วยมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19
 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอนุญาตให้ผู้ร่วมชั้นเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าร่วมชั้นเรียน เท่านั้น
 2. จัดโต๊ะเรียนระหว่างบุคคลให้มีระยะห่างมากกว่า 1 ม.
 3. ทำความสะอาดสถานที่เรียนด้วยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อทุกวัน และทำความสะอาดเก้าอี้ พื้นที่ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ไมโครโฟน ฯลฯ ระหว่างเวลาพักกลางวัน
 4. จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยคำนึงถึงสุขภาวะระหว่างบุคคลและความสะอาดในการปรุง ประกอบ และจัดเตรียมอาหาร
 5. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสคลุกคลีให้มีระยะห่างมากขึ้น
 6. ผู้สอน ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาร่วมชั้นเรียน
 7. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือให้ผู้ร่วมชั้นเรียนทุกท่านใช้ได้ตามความต้องการ
 8. ขอสงวนชั้นเรียนไว้สำหรับผู้ที่รักษามาตรการนี้
 9. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดความรุนแรง
อาจมีการปรับวันเวลา/ หรือปรับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนทราบอย่างใกล้ชิด