OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

96 | 6 มิถุนายน 2567
OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่
6 มิถุนายน 2567 อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD (ที่ 2 จากซ้าย) และหนึ่งในภาคีสำคัญในการร่วมจัดงาน Learning Fest ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาองค์ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี

โดยเร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill ด้านดนตรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับความรู้และมีทักษะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยเพิ่มพูนโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้มากขึ้น โดยมี คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD และ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน


mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (39).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (26).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (38).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (53).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (57).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (89).jpg

mou OKMD x สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (71).jpg


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม